Zrób mi kawę, czyli nowe obowiązki kadry managerskiej

Według badań przeprowadzonych przez firmę Lexmark, dostawcę rozwiązań druku, niemal dwie trzecie (63 procent) kierowników europejskich biur obecnie wykonuje więcej zadań niewymagających kwalifikacji.

Według ponad jednej trzeciej (37 procent) respondentów podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że obecnie dysponują mniejszą ilością personelu do wykonywania codziennych obowiązków, a ponad jedna czwarta (27 procent) stwierdziła, że przejęcie zadań niewymagających kwalifikacji wiąże się z potrzebą cięcia kosztów. Inni podawali, że pomagają, aby podtrzymać morale personelu.

Jak pokazuje sondaż przeprowadzony wśród 514 kierowników z siedmiu europejskich krajów, czynniki te sprawiają, że cały personel, bez względu na rangę, musi pomagać w codziennych obowiązkach.

Do zadań, które są obecnie najczęściej wykonywane przez kierowników, należy wypełnianie drukarek lub fotokopiarek papierem (24 procent), odbieranie telefonów (24 procent) oraz robienie kolegom herbaty i kawy (17 procent).

Inne obowiązki, które kierownicy obecnie częściej wykonują samodzielnie, to m.in. zmienianie tonera w drukarce (12 procent), zamawianie artykułów biurowych (7 procent) i uzupełnianie wody w chłodziarce (6 procent).

Choć są to względnie proste zadania, znaczna większość ankietowanych (84 procent) stwierdziła, że konieczność ich wykonywania nie zmniejsza ich poczucia własnej wartości.

– W bieżącym klimacie ekonomicznym personel czuje, że wspólna praca pomoże przeprowadzić organizację przez trudne czasy — powiedziała Iwona Chmielek – Przystał, Telesales & PR Supervisor z firmy Lexmark. — Starsze kierownictwo coraz bardziej angażuje się w codzienne funkcjonowanie biura, ale tylko nieliczni mają o to pretensje. Wielu uważa, że mają obowiązek wspierać firmę w celu lepszego kontrolowania kosztów – dodała.

Innym kluczowym sposobem ograniczania kosztów, zwłaszcza w trudnych czasach, jest automatyzacja prostych zadań, która uwalnia cenny czas i zasoby, pozwalając wszystkim pracownikom skupić się na podstawowych obowiązkach.

„Choć takie podejście pomaga podtrzymać morale personelu, bywa nieefektywnym i kosztownym wykorzystaniem czasu kierownictwa, zwłaszcza jeśli dostępne są rozwiązania i technologie, które mogą ograniczyć administrację — dodał xx. — Na przykład nasze aplikacje SmartSolutions nie odbiorą telefonu i nie uzupełnią chłodziarki, ale mogą zautomatyzować takie zadania, jak drukowanie planów podróży z serwisu TripIt lub udostępnianie dokumentów poprzez skanowanie do faksu”.

Lexmark współpracuje z firmami z całego świata, pomagając im uprościć zarządzanie środowiskami druku, a jednocześnie ograniczyć koszty i wpływ na środowisko.

Informacje o sondażu

Lexmark przeprowadził sondaż wśród 514 kierowników z siedmiu europejskich krajów, w tym Belgii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Badania zakończono w sierpniu 2010 r.