Paryskie prace Jana Lebensteina

Monograficzna wystawa prac Jana Lebensteina jest kontynuacją rozpoczętego półtora roku temu cyklu prezentującego dorobek artystyczny klasyków polskiej sztuki współczesnej. Wystawione w Salonie Wystawowym Marchand prace pochodzą głównie z lat 60-tych, część z nich można było podziwiać tego lata w warszawskiej Zachęcie na wystawie zatytułowanej „Jan Lebenstein. Pieczęć Erosa i Thanatosa. Paryż, lata 60.” i jest reprodukowana w katalogu towarzyszącym tamtej wystawie.

Po artystach takich jak Starowieyski, Nowosielski, Dwurnik czy Beksiński, miłośnicy sztuki i kolekcjonerzy mają okazję zobaczyć ciekawy zbiór wybitnych prac Jana Lebensteina. Większa część pokazywanych na wystawie prac należy do słynnego cyklu Figur osiowych, powstających od drugiej połowy lat 50-tych. Charakteryzują się one precyzyjnym, detalicznym rysunkiem oraz bogactwem tonów w zwykle wąskiej i pozornie nieefektownej skali barwnej. Oryginalność tej osobistej, nasyconej egzystencjalnymi lękami, formuły malarstwa figuratywnego doceniona została przez krytyków francuskich, którzy w roku 1959 przyznali Lebensteinowi Grand Prix na 1. Międzynarodowym Biennale Młodych w Paryżu.

Niewyczerpane źródło natchnienia dla artysty stanowiły również wielkie teksty kultury, starożytne mitologie i Biblia, pod wpływem których konsekwentnie realizował w swojej twórczości apokaliptyczną wizję świata. Ważne miejsce w twórczości Lebensteina zajmowała zawsze artystyczna interpretacja teorii o pochodzeniu człowieka i jego animalistycznej naturze. Ten nurt na wystawie reprezentuje autorski egzemplarz grafiki o znaczącym tytule „Przedpotopowy” z 1973 r. oraz olejny obraz z 1970 r. zatytułowany „Sauterell”. Kompozycje olejne z tego czasu sprawiają wrażenie reliefów pieczołowicie formowanych, nieomal rzeźbionych, w gęstej materii farby.

Artysta nie stronił od narracyjności szczególnie w swoich pracach ilustratorskich. Na wystawie prezentujemy litografię pochodzącą z zespołu wybitnych ilustracji związanych z „Folwarkiem zwierzęcym” George’a Orwella (1974). Lebenstein jest również autorem ilustracji do „Księgi Hioba” (1979), „Apokalipsy” (1983), „Księgi Rodzaju” (1995), oraz opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Wszystkie wystawiane prace można zobaczyć na stronie www.desa.pl.

Wystawę można oglądać do 29 listopada 2010 r. w Salonie Wystawowym Marchand przy pl. Konstytucji 2 w Warszawie; w godzinach: poniedziałek – piątek 11-19, sobota 11-16.