WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi przejęło spółkę Krajowe Biuro Brokerskie Sp. z o.o.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – notowani na NewConnect – zakupili 100 procent udziałów w firmie Krajowe Biuro Brokerskie sp. z o.o.  (KBB). Umowa przejęcia przewiduje opcję na akcje spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi, które zostaną wyemitowane w roku 2012, pod warunkiem realizacji przez KBB założonych w umowie inwestycyjnej prognoz finansowych na 2011 rok. 

Popisana umowa przejęcia stanowili finalizację rozmów, które Spółki rozpoczęły w sierpniu od podpisania listu intencyjnego. Jednocześnie jest to pierwsza akwizycja, której dokonała Spółka w tym roku. WDB ma podpisane jeszcze dwa inne listy intencyjne w zakresie fuzji.

– „Krajowe Biuro Brokerskie stanowi dla nas interesujący podmiot, który specjalizuje się w obsłudze brokerskiej największych na polskim rynku instytucji finansowych, kapitałowych i z sektora obronności narodowej oraz bezpieczeństwa elektro-energetycznego kraju. KBB na koniec tego roku powinno wygenerować około 1,3 mln zł przychodu. Dzięki tej akwizycji powiększyliśmy zakres i obszar możliwych działań sprzedażowych. Jednocześnie KBB wnosi do naszej spółki dodatkową wiedzę i doświadczenie, zyskując w zamian kapitał na rozwój. Naszą intencją jest połączenie kompetencji oraz rynków, na których działamy, a następnie realizacja projektów z zakresu ubezpieczeń o zasięgu ogólnopolskim.” – komentuje Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

-„Jest to nasze pierwsze przejęcie, którym chcemy pokazać, iż konsekwentnie trzymamy się założeń strategii rozwoju. Potwierdzamy tym samym, plan budowy znaczącego, krajowego podmiotu działającego w sektorze ubezpieczeń posiadającego status spółki publicznej.” – dodaje Krzysztof Cichecki.

źródło/autor: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi