SAP i itelligence łączą siły dla średnich firm

Firmy SAP i itelligence ogłosiły dziś podpisanie umowy Global Value-Added Reseller. Status ten przyznawany jest lokalnym firmom, które osiągają wysoki wzrost poziomu sprzedaży, a dzięki temu włączane są do grona strategicznych, międzynarodowych partnerów firmy SAP.

Dystrybutorzy GVAR sprzedają licencje na rozwiązania SAP przede wszystkim średnim przedsiębiorstwom, wspomagając SAP na tym istotnym dla firmy rynku. Oferują także rozszerzenia standardowych rozwiązań SAP dla poszczególnych branż i typów przedsiębiorstw. Poza dokładną znajomością środowisk programowania i stale aktualizowaną wiedzą z zakresu rozwiązań SAP, dystrybutorzy GVAR wykazują się też znajomością specyfiki poszczególnych gałęzi przemysłu, co pozwala im lepiej odpowiadać na biznesowe wyzwania przedsiębiorstw.

Globalny program VAR dostępny jest tylko dla wybranych partnerów SAP, na podstawie zaproszenia przekazanego przez kierownictwo SAP. Skierowany jest do firm, które spełniają określone wymagania wstępne, takie jak odpowiedni zasięg geograficzny czy ustalone poziomy obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży i obsługi rozwiązania SAP Business All-in-One.

Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań SAP i ponad trzema tysiącami klientów SAP w sektorze średnich przedsiębiorstw na całym świecie, itelligence spełnia zróżnicowane wymagania swoich klientów za pomocą dopasowanych do branżowych potrzeb rozwiązań SAP Business All-in-One dla 14 gałęzi przemysłu. Wzrost itelligence przebiegał równolegle do rozwoju SAP na polu obsługi małych i średnich firm, od organizacji zatrudniającej zaledwie 10 pracowników w 1989 r. do obecnego stanu z ponad 1800 pracowników w 19 państwach. Sukces spółki, będącej zaufanym doradcą małych i średnich przedsiębiorstw, opiera się na zrozumieniu potrzeb klientów, które dotyczą łatwych do dostosowania aplikacji biznesowych zawierających prekonfigurowane scenariusze biznesowe dla danej branży oraz elastyczne sposoby płatności. itelligence od lat jest kluczowym partnerem w programie SAP® PartnerEdge – jako SAP Global Service Partner SAP Channel Partner. Ponadto, itelligence jest globalnym partnerem SAP w zakresie hostingu oraz certyfikowanym przez SAP dostawcą usług zarządzania aplikacjami.

Spełniając wszystkie kryteria przyznania statusu SAP Global VAR, itelligence wykazuje wyjątkową znajomość szerokiej gamy rynków oraz umiejętność skutecznego wprowadzania produktów na te rynki. itelligence odnosi znaczące sukcesy jako dystrybutor VAR na poziomie ponadregionalnym, działając w kilku państwach. Spełnia też określone przez program VAR kwartalne wymagania w zakresie wspólnej oceny zasobów, strategii, wsparcia oraz współpracy partnerskiej.

– Uzyskanie statusu SAP Global VAR podkreśla nasze znaczenie jako globalnego partnera SAP dla małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Uwe Bohnhorst, Chief Operational Officer w itelligence AG. – Dowodzi także, że na całym świecie oferujemy jednakowo wysokie standardy jakościowe. Nasi klienci mogą na nas polegać. Jestem dumny z tego, że otrzymamy status złotego partnera SAP w każdym kraju, w którym itelligence spełni globalne wymogi programu VAR i przystąpi do tego programu.

– SAP stawia partnerów na pierwszym miejscu – mówi Pat Hume, Senior Vice President, Global SME Indirect Channel, SAP. – Naszym celem jest ciągłe wspieranie i wspomaganie rozwoju wszystkich naszych partnerów. Odnotowując wyraźny wzrost sprzedaży w ostatnich latach, itelligence jest doskonałym przykładem korzyści, jakie obie firmy odnoszą dzięki takiemu podejściu. Firma wykazała niezwykłe zaangażowanie na rzecz SAP poprzez swoje inwestycje i lokalne uczestnictwo w naszych programach wsparcia i rozwoju.

– Jestem przekonany, że przyznanie nam przez SAP statusu SAP Global VAR jest ważną informacją również na polskim rynku. Od lat wyróżniamy się najbardziej profesjonalną obsługą klientów zarówno w licencjonowaniu, wdrożeniach, wsparciu jak i hostingu rozwiązań SAP w Polsce. W tej chwili wszystkie te obszary naszej działalności potwierdzają najwyższe statusy partnerskie z SAP. Uważam, że budują one naszą strategiczną przewagę konkurencyjną ułatwiając potencjalnym klientom wybór najlepszego partnera SAP. – powiedział Arnold Nowak, prezes zarządu itelligence Sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu