Novainvest S.A. sprzeda spółkę portfelową za 3 mln zł

Novainvest S.A. – branżowy fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect uzyska 3 mln zł ze sprzedaży jednej ze swoich spółek portfelowych – TeleB Sp. z o.o. Cena sprzedaży, ustalona na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży, jest prawie trzykrotnie większa, niż cena wynikająca z objęcia udziałów w połowie 2009 roku. Jednocześnie transakcja sprzedaży wpłynie pozytywnie na wyniki funduszu w całym 2010 roku.

„Ta transakcja pokazuje kilka istotnych filarów strategii Novainvest. Z jednej strony to koncentracja na branżach, w których mamy kompetencje, jak np.: telekomunikacja. Z drugiej – umiejętność wyszukiwania i taniego zakupu atrakcyjnych spółek, które po kilkunastu miesiącach naszej pracy są warte znacznie więcej. W konsekwencji pojawiają się właśnie takie transakcje jak zbycie Tele B. Co ciekawe spółka trafia również do inwestora branżowego mocno zainteresowanego jej dalszym rozwojem.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarzadu Novainvest S.A.

Novainvest wstępnie szacuje, że zakończy 2010 rok jednostkowym zyskiem netto na poziomie 1 mln złotych.

„Z naszego punktu widzenia dezinwestycja w tym momencie jest atrakcyjna zarówno na poziomie przychodowym – ze względu na dodatkowy zastrzyk gotówki i pozytywne oddziaływania na tegoroczne wyniki Novainvest – jak i na kosztowym – w istotny sposób ograniczamy strumień gotówki związany z inwestycjami, jakie mogłyby umożliwić znaczący wzrost działalności tego podmiotu. W konsekwencji transakcja będzie widoczna w rachunku wyników jeszcze w tym roku. Zanotujemy na niej ok. 200% zysku, co pomoże zakończyć cały 2010 rok z 1 mln zł jednostkowego zysku netto, pomimo poniesionych kosztów związanych z budową grupy kapitałowej.”– mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

W pipeline funduszu znajdują się kolejne transakcje na spółkach portfelowych, a także nowe inwestycje.

„Liczy się nie tyle okres jaki spółka była w naszym posiadaniu, ale efektywność jej rozwoju, który wspieraliśmy. A tę w przypadku Tele B pokazuje chociażby cena zbycia, prawie trzykrotnie wyższa po około roku naszej pracy. Dlatego takich transakcji będziemy chcieli przeprowadzać więcej. Tylko na przyszły rok planujemy wyjścia z 3-4 kolejnych projektów, w tym przynajmniej z dwóch przez giełdę. W międzyczasie na oku mamy już kolejne, w tym dwie spółki publiczne. Rozpoczynamy wstępne rozmowy w tym zakresie, decyzje inwestycyjne powinny zapaść jeszcze w IV kwartale br.” – zapowiada Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

Emisja akcji

W listopadzie Novainvest przeprowadzi publiczną emisję akcji o wartości do 1,94 mln zł. Pozyskane środki przeznaczy na spółki portfelowe, na finansowanie przejęć w obszarze małych operatorów internetowych i kablowych oraz ich integracje z działalnością spółki Interlandia oraz na zwiększenie kapitału obrotowego spółki portfelowej Optonet, w związku z wdrażanymi planami pozyskania nowych kontraktów. Cena emisyjna akcji serii E została wyznaczona na 1,25 zł za każdą. Pięć praw poboru, które zostały zarejestrowane przez Krajowy Depozyt w dniu 27 października 2010 r. uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.

Spółka portfelowa przejmuje

Niedawno Novainvest S.A. informowała również, że jej spółka portfelowa – Interlandia Sp. z o.o. – podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia operatora telewizji kablowej Sferanet z Bielska Białej. Spółki udzieliły sobie wyłączności na rozmowy w sprawie przejęcia do końca br. W efekcie połączenia ma powstać operator telewizji kablowej świadczący usługi typu triple-play (telewizja, internet, telefon). W ocenie funduszu będzie to miało istotne przełożenie na przychody notowane przez Interlandię – przychody spółki po przejęciu wzrosłyby o prawie 3 mln zł. W przyszłym roku Interlandia może przeprowadzić emisję akcji i wejść na rynek NewConnect.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu