Gorlice, Tokarnia, Kęty – edukacyjnymi gminami Małopolski

Przedstawiciele najbardziej edukacyjnych gmin Małopolski, laureaci konkursów rysunkowego i literackiego dla młodzieży dot. uczenia się przez całe życie i lokalni liderzy, którzy chcieliby zaktywizować własną społeczność i realizować projekty unijne. Wszyscy oni spotkają się 16 listopada 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury i Pałacu pod Baranami. Wydarzenie „Rozwiń swoją gminę!” będzie okazją do nagrodzenia aktywności lokalnej. Jednocześnie odbywać się będą warsztaty ze specjalistami od funduszy unijnych, aby zachęcić do ubiegania się o wsparcie na działania w gminach.

„Rozwiń swoją gminę!” jest inicjatywą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie powstałą w ramach projektu Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Wydarzenie zgromadzi zarówno tych, którzy już od dawna podejmują wszelakie inicjatywy społeczne i edukacyjne, jak również te gminy, które do tej pory nie były zbyt aktywne. Te pierwsze, podzielą się swoimi doświadczeniami. Przedstawiciele tych drugich, będą mogli wziąć udział w warsztatach ze specjalistami z WUP Kraków, którzy nauczą jak pisać projekty i jak je realizować na szczeblu lokalnym.

Jednocześnie wydarzenie będzie okazją do nagrodzenia gmin – laureatów konkursu „Edukacyjna Gmina Małopolski”. Są to gminy, w których przedstawiciele, instytucje lokalne, społeczność wprowadzają w życie ciekawe projekty edukacyjne związane z rozwojem mieszkańców. W tym roku nagrodzonymi gminami są: Gorlice, Tokarnia i Kęty. Nagrodzeni zostaną również najmłodsi przedstawiciele lokalnych społeczności. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu rysunkowego „Od zabawy do nauki” oraz młodym autorom najlepszych prac Konkursu Literackiego 2010.

W ramach wydarzenia odbywać się również będą:

  • spotkania ze specjalistami od pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • prezentacje inicjatyw oddolnych, czyli przejawów aktywności lokalnej,
  • warsztaty inspirujące, czyli wymiana doświadczeń z osobami, które z sukcesem realizują projekty w gminach,
  • warsztaty dla dzieci – czyli jak najmłodsi widzą rozwój własnej społeczności,
  • zajęcia dla nauczycieli – czyli o innowacji w edukacji.

Wydarzeniom towarzyszyć będzie wystawa zdjęć z realizacji projektów inicjatyw oddolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

źródło/autor: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie