Dziesiąta, jubileuszowa edycja „Tak! Pomagam” rozpoczęta. Blisko 300 wolontariuszy zrealizuje 20 projektów

przez | 10/11/2010

Rada Programowa wybrała 20 zwycięskich projektów, które zrealizuje blisko 300 wolontariuszy Providenta w 14 miejscowościach na terenie całego kraju. Wśród zwycięskich projektów X edycji „Tak! Pomagam” jest 5 projektów adresowanych do społeczności lokalnych z terenów dotkniętych powodzią.

Dwadzieścia najlepszych projektów, przygotowanych przez pracowników i przedstawicieli Providenta, otrzymało granty przyznawane przez Radę Programową programu wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”. Przy wyborze, dużą uwagę zwracano na faktyczny czas i wkład pracy wolontariuszy oraz liczbę osób zaangażowanych
w projekt. Zgodnie z zasadami programu, Provident Polska przekaże na działania realizowane przez zwycięskie zespoły kwotę 60 tysięcy zł. Decyzje o wyborze zwycięskich projektów podejmowali eksperci z organizacji pozarządowych, oceniający celowość i efektywność zaproponowanych działań.

Wśród projektów zatwierdzonych do realizacji znalazły się między innymi działania w gminie Wilków, jednej z najbardziej poszkodowanych podczas powodzi. Wolontariusze Providenta poświecą swój czas na remont miejscowego gimnazjum, odnowią i odmalują sale lekcyjne. Wsparcie udzielone przez firmę zostanie wykorzystane również na zakup pomocy naukowych całkowicie zniszczonych podczas klęski żywiołowej, między innymi nowych tablic szkolnych.

„”Tak! Pomagam” jest obecnie jednym z najbardziej rozwiniętych programów wolontariatu pracowniczego w Polsce. Program prowadzimy od pięciu lat. Co roku ogłaszamy dwie edycje. Na akcie wolontariackie przekazaliśmy już blisko 800 tysięcy złotych, które umożliwiły realizację 231 projektów na terenie całego kraju. Jednak najbardziej jesteśmy dumni z faktu, że blisko 1000 osób – naszych pracowników i przedstawicieli wzięło w nich udział jako wolontariusze”– powiedziała Małgorzata Domaszewicz, koordynator programu „Tak! Pomagam”.

W skład Rady Programowej X edycji programu „Tak! Pomagam” weszli: Barbara Falandysz (członek-założyciel polskiego UNICEF), Bogusław Homicki (wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy), Robert Małek (wolontariusz Provident Polska z Grójca), Dariusz Pietrowski (przedstawiciel Centrum Wolontariatu), Joanna Mielczarek, (przedstawicielka stowarzyszenia “Mali bracia Ubogich”) i Małgorzata Domaszewicz (kierownik ds. komunikacji Provident Polska). 20 zwycięskich projektów będzie realizowanych od listopada br. do końca stycznia 2011.

Program wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” realizowany jest przez Provident Polska od marca 2006 roku. Powstał w odpowiedzi na wyraźne głosy ze strony pracowników i przedstawicieli firmy, którzy od wielu lat angażowali się w lokalne działania charytatywne, mieli coraz więcej pomysłów i zapału do pracy na rzecz innych. Ogólnopolski konkurs dla pracowników i przedstawicieli Provident Polska, w którym do zdobycia są granty w wysokości do 3 tys. zł każdy, ogłaszany jest dwa razy w roku.

„Tak! Pomagam” realizowane jest w ramach Wolontariatu Biznesu, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Informacje o projektach realizowanych w ramach poprzednich edycji „Tak! Pomagam” projektach, jak również o innych akcjach podejmowanych przez wolontariuszy Providenta, dostępne są na stronie www.takpomagam.pl.

źródło/autor: Lighthouse Consultants

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.