Firmy z Europy Centralnej i Wschodniej z zainteresowaniem patrzą na GPW w Warszawie

Coraz więcej zagranicznych firm wykazuje zainteresowanie pozyskiwaniem kapitału w Polsce. Przykładem jest Agroton, ukraińska spółka, której przy debiucie na GPW doradza Obszar Rynków Kapitałowych (ORK) Banku Zachodniego WBK, a oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.

Zapisy na akcje Agrotonu, ukraińskiej spółki z branży rolnej, której debiut jest spodziewany 8 listopada, zakończyły się 29 października br. Emisja, prowadzona przez ekspertów bankowości inwestycyjnej Grupy Banku Zachodniego WBK we współpracy z ukraińskim doradcą Phoenix, zakończyła się olbrzymim sukcesem – Agroton pozyskał zakładane 153 mln zł kapitału, a popyt na akcję spółki wielokrotnie przekroczył podaż we wszystkich transzach inwestorów. Zainteresowanie akcjami spółki przełożyło się na niemal 77 procentową redukcję w transzy dla inwestorów indywidualnych. Inwestorzy instytucjonalni, ze strony których popyt wielokrotnie przekroczył ilość oferowanych akcji, objęli całość przeznaczonej dla nich transzy, czyli 90% wszystkich przydzielonych akcji.

Transakcja Agrotonu była bardzo złożona m.in. ze względu na proces dopuszczeniowy przed cypryjskim regulatorem. Tym bardziej jesteśmy więc zadowoleni. Ten sukces potwierdza też sensowność naszej strategii wychodzenia na rynki ościenne – mówi Tomasz Ciborowski, dyrektor Departamentu IPO i Nowych Emisji w Obszarze Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK.

Według szacunków ekspertów Obszaru realne jest, aby jeszcze w 2010 i 2011 r. w Warszawie zadebiutowało kilka podmiotów z regionu, w tym firm ukraińskich. Możliwe, że na GPW pojawi się także kilku emitentów z krajów nadbałtyckich i Rosji. Najbardziej prawdopodobne są wg ekspertów ORK Banku Zachodniego WBK debiuty firm z branż spożywczej i wydobywczej. Sam doradca w przyszłym roku chce przeprowadzić kilka transakcji o podobnej do Agrotonu wartości oraz kilka mniejszych.

Przykład Agrotonu jest sygnałem ogólnego zainteresowania firm z Europy Wschodniej giełdą warszawską, która obecnie jest przez nie brana pod uwagę na równi z giełdami macierzystymi, z uwagi na wyższe wyceny firm notowane na GPW. Już od kilku lat uważnie analizujemy możliwości pozyskiwania kapitału za naszą wschodnią granicą. Zainteresowanie warszawskim parkietem wynika z kilku czynników. Biznes rozwija się tam bardzo dynamicznie dzięki coraz bardziej profesjonalnemu zarządzaniu. Po drugie, firmy te na lokalnych rynkach natrafiają na bariery w pozyskiwaniu kapitału. Polska, nie tylko ze względu na bardziej rozwinięty rynek kapitałowy, geografię , ale także na historię i obecne relacje, jest dla nich naturalnym kierunkiem ekspansji – mówi Piotr Wiła, zastępca dyrektora Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK.

Firmy ukraińskie i rosyjskie są postrzegane jako raczej trudni partnerzy biznesowi. Tymczasem według doświadczeń ekspertów ORK Banku Zachodniego WBK rzeczywistość jest daleka od stereotypów i środowisko biznesu funkcjonuje tam w bardzo profesjonalny sposób. Co więcej, spółki są bardzo zdeterminowane w swoich planach rozwojowych. Podczas wizyt na Ukrainie, nawet gdy mają one charakter wstępny i informacyjny, spotykamy się z ogromnym entuzjazmem oraz bardzo praktycznymi i konkretnymi pytaniami ze strony zarządów – podkreśla Piotr Wiła.

Eksperci Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK podkreślają też, że zainteresowanie firm wschodnich to przejaw ogólnego trendu, który odżył po okresie osłabionego zainteresowania polską giełdą wśród zagranicznych firm, wynikającego z ogólnego pogorszenia koniunktury. Wyrastamy na lidera rynków kapitałowych regionu, więc naszym parkietem na nowo interesować się będą podmioty, które chcą być coraz mocniejsze i coraz bardziej widoczne w tej części Europy – dodaje Piotr Wiła.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu