Przejdź do treści

Twarzą w twarz z inwestorami

West Real Estate S.A. – spółka zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami, spotkała się z inwestorami oraz prasą by przedstawić plany spółki, realizację wyników, a także zaprezentować plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość.

Celem Salonów Inwestycyjnych jest prezentacja wyselekcjonowanych spółek i projektów poszukujących finansowania dalszego rozwoju. Salony Inwestycyjne adresowane są do inwestorów indywidualnych, Aniołów Biznesu oraz spółek szukających atrakcyjnych możliwości dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych. Inwestorzy uczestniczący w Salonie Inwestycyjnym mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami spółki.

„Było nam bardzo miło spotkać się z gronem inwestorów żywo zainteresowanych planami inwestycyjnymi West Real Estate S.A. Takie okazje do rozmów są dla nas bardzo cenne, ponieważ możemy poznać oczekiwania inwestorów w stosunku do naszej spółki oraz ich opinię na temat prowadzonych przez nas działań. Żywimy nadzieję, iż będziemy mieli okazję jeszcze do wielu takich spotkań z związku z planowanym przez nas debiutem na rynku NewConnect” – powiedziała po Salonie Inwestycyjnym Pani Ewa Maj, Prezes Zarządu.

West Real Estate S.A. to Spółka działająca w branży detalicznej sprzedaży paliw (zarządzanie stacją paliw), rynku nieruchomości o charakterze komercyjnym (zarządzanie biurowcem), rynku hotelarskim (zarządzanie hotelem świadczącym usługi SPA). West Real Estate S.A. prowadzi aktywność polegającą na inwestowaniu posiadanych środków finansowych w przedsięwzięcia związane z nabywaniem atrakcyjnych nieruchomości do majątku Spółki i przekazaniem procesu zarządzania nimi zależnym spółkom komandytowym.

Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest wykorzystanie efektu synergii z prowadzenia działalności w odrębnych branżach. Działania strategiczne w każdej z wyszczególnionych branż, sprowadzać się będą do zakupu nieruchomości posiadających wysoki potencjał ekonomiczny, których funkcjonowanie przynosić będzie wymierne korzyści finansowe.

Spotkanie umożliwiło inwestorom uzyskanie odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Po spotkaniu opinie na temat Salonu Inwestycyjnego były bardzo przychylne:

„Działalność Spółki jest bardzo interesująca poprzez zastosowaną przez Zarząd dywersyfikację ryzyka. Dla mnie, jako inwestora, ważne jest by Spółka w która inwestuję była uniezależniona od kaprysów poszczególnych rynków. Gwarancję taką daje rozproszenie działań Spółki” – powiedziała Pani Iwona z Wrocławia. Pan Zbigniew z Warszawy dodał – „West Real Estate działa na bardzo perspektywicznych rynkach. Widoczny na rynku wzrost popytu konsumenckiego w detalicznej sprzedaży paliw czy nieruchomości o charakterze hotelarskim i komercyjnym może gwarantować zyski osiągane przez Spółkę. Będę rekomendował West Real Estate inwestorom”. „Spotkania takie jak te są bardzo ważne, gdyż możemy poznać osoby, które stoją za sukcesem Spółki. W wyjątkowej atmosferze porozmawiać na temat wyników osiąganych przez Zarząd, dalszych planów. Daje to niespotykaną okazję do spotkania twarzą w twarz inwestorów ze Spółką” podsumował Salon Inwestycyjny z West Real Estate S.A. Pan Michał – inwestor z Warszawy.