Allen & Overy doradza EBI w związku z kredytem w kwocie 45 mln EUR na sfinansowanie budowy farmy wiatrowej w Margoninie

Kancelaria Allen & Overy doradzała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w związku z kredytem w kwocie 45 mln EUR na sfinansowanie budowy farmy wiatrowej w Margoninie. Po ukończeniu budowy farma wiatrowa w Margoninie składać się będzie z 60 generatorów o mocy wytwórczej 2 MW każdy.

W ramach realizacji projektu zbudowane zostanie również infrastruktura energetyczna umożliwiająca przyłączenie do sieci wysokiego napięcia, którą zarządzają Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Zarządzaniem działalnością operacyjną farmy wiatrowej zajmie się EDPR za pośrednictwem swojej spółki zależnej EDPR Renewables Polska, natomiast za jej utrzymanie, w tym monitorowanie generatorów i ich wstępną konserwację odpowiadać będzie Gamesa Wind Polska.

Realizacja tego projektu będzie znaczącym krokiem na drodze do osiągnięcia przez Polskę do roku 2020 założonego poziomu wytwarzania 20% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Projektu budowy farmy wiatrowej w Margoninie współfinansują w równych częściach (tj. 178 mln PLN – równowartość 45 mln EUR) Europejski Bank Inwestycyjny (kredyt w kwocie), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz grupa banków komercyjnych, w tym Bank Pekao S.A., Bank Millennium S.A. i Banco Espírito Santo. Polskie banki udzielą również kredytu na zapłatę podatku od towarów i usług.

Partnerzy Tomasz Kawczyński (A&O Warszawa) i Christine Poyer-Rufenacht (A&O Paryż) tak oto skomentowali finalizację wspomnianej transakcji: „Jesteśmy dumni, że mogliśmy doradzać przy jednym z największych projektów w branży wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce. Transakcja ta umacnia pozycję naszego międzynarodowego zespołu jako czołowego doradcy prawnego w tym sektorze.”

Zespołem Allen & Overy kierowali partnerzy z działu bankowego Tomasz Kawczyński i Christine Poyer-Rufenacht, wspomagali ich prawnicy z działu bankowego Agnieszka Lipska, Kamil Jankielewicz i Renata Żak w Warszawie oraz starszy prawnik Lachlan Poustie w Paryżu. W skład zespołu wchodzili także partner Ignacio Ruiz-Camara i starsi prawnicy Jose Millan i Juan Ramon Manzanaro z biura w Madrycie, którzy zajmowali się aspektami transakcji związanymi z prawem hiszpańskim.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu