Riverbed i SAP NetWeaver konsolidują IT w oddziałach firm

Platforma Usług Riverbed wraz z rozwiązaniem akcelerującym SAP umożliwia optymalizację kluczowych danych w sieci WAN za pomocą jednego urządzenia.

Zajmująca się akceleracją infrastruktury IT firma Riverbed Technology, wprowadza nowe rozwiązanie,które umożliwia organizacjom korzystającym z aplikacji SAP, podniesienie ich szybkości działania, przy jednoczesnym uproszczeniu infrastruktury IT w oddziałach. Platforma technologiczna SAP NetWeaver zapewnia dostęp do aplikacji przedsiębiorstwa z odległych lokalizacji. Dzięki uruchomieniu na Platformie Usług Riverbed (RSP) wirtualnego odpowiednika rozwiązania akcelerującego aplikacje SAP dla SAP NetWeaver, firmy uzyskają przyspieszenie jak w rozwiązaniu SAP, połączone z możliwościami akceleracji sieci WAN, jakie zapewnia urządzenie Riverbed Steelhead.

W konsekwencji klienci mogą skonsolidować zasoby IT w swoich oddziałach, jednocześnie poprawiając wydajność z korzyścią dla korzystających z aplikacji SAP użytkowników na całym świecie. RSP jest wirtualną platformą, która pozwala użytkownikom na wdrażanie usług jako wirtualnych urządzeń. Przedsiębiorstwa mogą wdrażać wirtualne urządzenia bezpośrednio na RSP, minimalizując ilość sprzętu IT w oddziałach firmy, co pozwala na redukcję kosztów operacyjnych. Dodatkowo, urządzenie Riverbed Steelhead pracujące pod kontolą systemu RIOSÒ 6.0, uzyskało certyfikat integracji z platformą SAP NetWeaver 7.0

“Nasi klienci szukają sposobów na uproszczenie infrastruktury IT w oddziałach swoich firm,” powiedział Venugopal Pai, wiceprezes ds. globalnych sojuszy Riverbed. “RSP umożliwia organizacjom elastyczność we wdrażaniu kluczowych usług, takich jak moduł przyspieszający aplikację SAP instalowany na wirtualnej platformie, eliminując niepotrzebną infrastrukturę. Prowadzi to do zmniejszenia kosztu sprzętu i zużycia energii. Dzięki możliwościom akceleracyjnym, oferowanym przez Steelhead, platforma RSP oferuje klientom efektywne i spójne rozwiązanie dla oddziałów, bez negatywnego wpływu na wydajność na wydajność po stronie użytkownika końcowego.”

Aby umożliwić użytkownikom na całym świecie dostęp do sieciowych aplikacji SAP z prędkością porównywaną do sieci LAN, wiele organizacji korzysta ze specjalnego rozwiązania przyspieszającego pracę aplikacji SAP NetWeaver. Jednak większość międzynarodowych przedsiębiorstw zmaga się z dodatkowym ruchem w sieci, pochodzącym z innych aplikacji, które korzystają na optymalizacji sieci WAN. Aby polepszyć wydajność kluczowych dla biznesu aplikacji jak również aplikacji SAP, przedsiębiorstwa mogą teraz czerpać korzyści z uzupełniającego się możliwościami połączonego rozwiązania do przyspieszenia aplikacji od SAP i optymalizacji sieci WAN od Riverbed.

“Wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo są kluczowe dla organizacji dostarczających aplikacje poprzez rozległą infrastrukturę IT,” powiedział Joerg Nalikm, dyrektor Infrastructure Technologies, SAP Labs. “Rozwiązanie przyspieszające dostarczanie aplikacji SAP operujące na platformie RSP, zapewnia znaczne polepszenie wydajności dla klientów, którzy chcą przyspieszyć działanie aplikacji SAP jak i innych dostawców, bez względu na miejsce gdzie prowadzą oni działalność biznesową.”

Rozwiązania optymalizacji sieci WAN od Riverbed, umożliwiają organizacjom różnej wielkości radzenie sobie z wieloma barierami wydajności w infrastrukturze IT oraz prywatnej chmurze, między innymi z problemami wydajności aplikacji i niewystarczającego pasma w odległych lokalizacjach. Poprzez przyspieszenie działania aplikacji między centrami danych, odległymi biurami i mobilnymi pracownikami, czasami aż stukrotne, wielokrotnie nagradzanie urządzenie Steelhead umożliwia przedsiębiorstwom konsolidację infrastruktury IT, przy jednoczesnym efektywności pracy i współdziałania pracowników.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu