Broad Gate S.A. zakończył z sukcesem ofertę prywatną

Na rynku alternatywnym warszawskiej giełdy pojawi się wkrótce Broad Gate S.A. – spółka działa na krajowym rynku handlu hurtowego i detalicznego produktami naftowymi. W chwili obecnej Broad Gate S.A. zamknęła emisję prywatną i przygotowuje się do debiutu.

Broad Gate S.A. spółka, specjalizująca się w imporcie olejów i smarów z państw Unii Europejskiej oraz w ich dystrybucji do odbiorców hurtowych, zakończyła ofertę prywatną.

Spółka sprzedała w ofercie wszystkie zaoferowane do sprzedaży walory – łącznie 285.310 szt. akcji, po cenie 3,50 zł za każdą akcję. Zainteresowanie ofertą spółki było wyższe od oczekiwanego. Nadsubskrypcja wyniosła ponad 30%.

Spółka, pozyskane środki w kwocie prawie 1,0 mln zł, planuje przeznaczyć na rozbudowę hurtowego kanału dystrybucji oraz budowę detalicznego kanału dystrybucji.

– Naszym głównym celem jest rozwój hurtowego kanału dystrybucji i dalsza rozbudowa sieci sprzedaży, przy jednoczesnym powiększeniu oferty produktów, co będzie miało wpływ na szybszy obrót środkami pieniężnymi, które będziemy mogli wykorzystać na stworzenie optymalnego poziomu magazynowego umożliwiającego elastyczne reagowanie na potrzeby rynku – powiedział Piotr Jeleniewski, Prezes Zarządu Broad Gate S.A.- Bogatsza oferta, min. o oleje elektroizolacyjne, pozwoli rozbudować dotychczasową bazę klientów o producentów transformatorów i innych elementów sieci elektroenergetycznej – dodał Piotr Jeleniewski.

Spółka ma w swojej ofercie produkty międzynarodowych firm naftowych zajmujących się wszystkimi sektorami związanymi z przerobem ropy oraz wydobyciem gazu, firmy będącej jednym z największych niezależnych producentów olejów oraz smarów w Europie Zachodniej, a producenta wysokiej jakości chłodziwa przeciw zamarzaniu i płynów przenikania ciepła.

Obecnie Zarząd Spółki prowadzi zaawansowane rozmowy z kolejnymi firmami, w celu rozszerzenia oferty produktowej.

– Środki pozyskane z emisji chcemy wykorzystać także na wzmocnienie zespołu naszych specjalistów. Planujemy zwiększyć zatrudnienie oraz podnieść kompetencje naszych handlowców, co w rezultacie pozwoli na skuteczne realizowanie dalszych planów rozwoju Spółki – powiedział Piotr Jeleniewski – Planujemy także, jeśli nadarzy się korzystna okazja, akwizycje lub przejęcia spółek prowadzących pokrewną działalność do działalności Broad Gate S.A. – dodaje Piotr Jeleniewski.

Spółka w Dokumencie Informacyjnym podaje swoje plany rozwoju. Głównymi celami są podpisanie obecnie negocjowanych kontraktów z nowymi dostawcami, realizacja dużych kontraktów spotowych, rozwój sieci sprzedaży, a także akwizycje i przejęcia podmiotów z branży.

Autoryzowanym Doradcą spółki jest kancelaria EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k., która współpracowała przy procesie przekształceń i wprowadzaniu na rynek NewConnect takich spółek jak Platinum Properties Group S.A. czy Tele-Polska Holding S.A.

Agencją PR spółki jest magnifiCo S.A., która działa na rynku od 2003r. Działania realizowane w ramach współpracy obejmują relacje z mediami, PR korporacyjny oraz relacje inwestorskie. Agencja zrealizowała do tej pory ok. 1 000 projektów dla ponad 150 polskich i międzynarodowych firm. 6 września 2010r. z wielkim sukcesem dołączyła do spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu