Przejdź do treści

SMT Software i Bing

SMT Software rozszerza zakres współpracy z Microsoft o udział w projektach dotyczących rozwoju wyszukiwarki Bing oraz jej nowych funkcjonalności.

SMT Software współpracuje z polskim oddziałem Microsoft od listopada 2009 roku. We wrześniu bieżącego roku SMT Software została wybrana przez zespół Bing z silnego grona potencjalnych partnerów. Specjaliści z SMT Software będą zaangażowani w prowadzenie projektów, których głównym celem jest opracowanie nowych funkcjonalności wyszukiwarki Bing.

Firma Microsoft zdecydowała się na rozszerzenie zakresu partnerstwa z SMT Software ze względu na dotychczasową, owocną współpracę oraz na wrocławską lokalizację Centrum Rozwoju Oprogramowania Microsoft. Wysoka liczba dobrze wykwalifikowanych absolwentów nauk ścisłych opuszczających wrocławskie uczelnie, oraz duża ilość doświadczonych specjalistów z dziedziny informatyki skupionych w Województwie Dolnośląskim przyciąga do Wrocławia wiele inwestycji.

„Powierzenie nam tego projektu, jak również możliwość pracy nad rozwojem wyszukiwarki Bing we Wrocławiu stanowi dla nas ogromne wyróżnienie. Czujemy się docenieni przez firmę Microsoft, która miała okazję dobrze nas poznać podczas realizacji wcześniejszych projektów.- powiedział Sebastian Łękawa, Prezes Zarządu SMT Software S.A. –Zdajemy sobie sprawę, że status spółki publicznej sprawił, iż w oczach Microsoft staliśmy się wiarygodnym partnerem, godnym powierzenia wysoko wyspecjalizowanych projektów. Spodziewamy się osiągnąć wiele korzyści w związku z tą umową, pośród których te finansowe nie są wcale najistotniejsze.”

Na potrzeby realizacji projektów Microsoft SMT Software wyodrębniła w ramach własnych struktur kilka zespołów projektowych. W ich skład wchodzą programiści, testerzy, liderzy techniczni oraz kierownicy projektów, którzy będą odpowiedzialni za rozwój różnych obszarów funkcjonalności wyszukiwarki Bing. SMT Software planuje docelowo stworzyć jeszcze co najmniej kilka takich zespołów. Prace nad wyszukiwarką Bing będą prowadzone przy użyciu technologii Microsoft, algorytmów oraz języków C++ i C# ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z bazami danych. Jeden z obszarów prac będzie dotyczył generowania tzw. dynamicznych wyników oraz prezentowania zawartości w odpowiedzi na zadane w wyszukiwarce Bing pytania. Zadaniem specjalistów z SMT Software będzie między innymi integracja różnych produktów Microsoft w taki sposób, aby użytkownik Bing szukający w sieci konkretnego produktu, mógł oglądać w czasie wyszukiwania tzw. komercyjne wyniki.

SMT Software to innowacyjny software house, który projektuje i dostarcza aplikacje dla biznesu oraz świadczy usługi outsourcingu programistycznego. Po kwietniowym debiucie na New Connect, spółka wypracowała w II kwartale przeszło trzy razy większy zysk niż w analogicznym okresie 2009 r. Obecnie zatrudniając prawie 160 pracowników posiada 5 oddziałów w Polsce i jeden w Holandii.