Przejdź do treści

Jesteśmy zadowoleni z firm w których pracujemy

Polacy są zadowoleni ze swoich firm i warunków w nich panujących – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PKPP Lewiatan. Ponad 80 proc. ankietowanych Polaków uważa, że praca w ich firmach jest dobrze zorganizowana, zaś 90 proc. z nich podkreśla, że przestrzega się zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast gorzej oceniany jest klimat społeczny panujący w miejscach pracy.

Polacy wolą pracować w polskich firmach nawet kosztem niższych zarobków. Według najnowszego badania firmy MillwardBrown, aż 32 proc. pracujących Polaków preferuje pracę w rodzimych firmach, gdyż docenia sposób traktowania przez polskich pracodawców, możliwości rozwoju zawodowego oraz jakość pakietu socjalnego. Doceniamy również pracodawców z Niemiec (19 proc.) i Wielkiej Brytanii (19 proc.) czy Stanów Zjednoczonych (14 proc.). Najbardziej nie chcielibyśmy pracować w firmach włoskich, hiszpańskich oraz francuskich. „Kultura i organizacja pracy w firmach zagranicznych różni się w zależności od kraju jej pochodzenia. Nie powinniśmy jednak z góry zakładać czy firma pochodząca z danego kraju jest gorsza czy lepsza. Powszechnie wiadomo, że w firmach zagranicznych większy nacisk kładziony jest na częste szkolenia, pracę w zespole, identyfikacje z firmą oraz duży zakres odpowiedzialności zarówno na wysokich jak i szeregowych stanowiskach. Osobiście uważam, że Polacy są otwarci na obce kultury i łatwo się do nich dostosowują. Zagraniczni inwestorzy powinni bardziej wykorzystać potencjał oraz entuzjazm Polaków i spróbować wypracować taki model organizacji pracy w firmie, w którym byłoby możliwe połączenie najlepszych cech i modelów współpracy obu stron” – mówi Fiona Harvey, Szef ds. Rozwoju CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) w Polsce.

Umowa o pracę przywilej czy obowiązek?

W ubiegłym roku wzrosła liczba umów zawartych na czas określonych. Według raportu Praca Polska 2010 liczba ta wyniosła 27,1 proc. co stanowi najwyższy wynik w Europie w 2009 r. Z punktu widzenia pracodawców umowa o pracę na czas określony jest wygodniejsza od umowy na czas nieokreślony choćby dlatego, że niezależnie od stażu pracy zakłada rozwiązanie umowy z 2 tygodniowym wypowiedzeniem. Niestety dla pracownika taka forma zatrudnienia utrudnia zawarcie jakichkolwiek umów czy zobowiązań np. kredyt lub pożyczka w banku. – „Obecnie coraz więcej pracodawców namawia swoich pracowników na założenie działalności gospodarczej. W porównaniu z innymi krajami europejskimi takimi jak Szwecja czy Wielka Brytania, w Polsce samozatrudnienie cieszy się większą popularnością. Szczególnie entuzjastycznie podchodzą do tej formy zatrudnienia młodzi ludzie, którzy postrzegają ją jako lepszy i efektywniejszy sposób osiągnięcia sukcesu zawodowego w porównaniu do tradycyjnych warunków pracy. Nadal jednak największą obawą jest niepewność regularnego dochodu i brak ochrony socjalnej co stanowi duży problem zwłaszcza dla kobiet. Dostrzegła to Unia Europejska, która wprowadziła w sierpniu 2010 r. nową dyrektywę, dzięki której osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz ich partnerzy zyskują lepszą ochronę socjalną, w tym po raz pierwszy – prawo do urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z prawem unijnym państwa członkowskie takie jak Polska zobowiązane są wdrożyć przepisy nowej dyrektywy w ciągu dwóch lat” – dodaje Fiona Harvey.

Kto ma szanse na pracę?

Pracodawcy w dalszym ciągu narzekają na brak wykwalifikowanych pracowników, niedopasowania umiejętności kandydata do specyfiki stanowiska pracy, jak również zbyt wygórowane oczekiwania finansowe potencjalnych pracowników – wynika z badania przeprowadzonego wśród 2500 przedsiębiorstw zrzeszonych w organizacji Pracodawcy RP. Ponadto pracodawcy są bardziej skłonni zatrudniać osoby młode, ale posiadające już doświadczenie. Co więcej, w przypadku większości stanowisk preferują zatrudnienie mężczyzn niż kobiety oraz kandydatów o wyższych kwalifikacjach. – „Niestety w dalszym ciągu pracodawcy preferują zatrudnienie młodych i przedsiębiorczych osób nie obarczonych jeszcze obowiązkami rodzinnymi. W krajach europejskich już od dawna wdraża i podejmuje się działania służące aktywizowaniu oraz zwiększaniu zatrudnienia osób po 50 r.ż. Doświadczenie i wiedza takiego pracownika dużo bardziej przemawia na jego korzyść w oczach pracodawcy, niż energiczność i zapał młodego kandydata do pracy. W Polsce niezbędne jest zachęcenie pracodawców by zaczęli zatrudniać osoby powyżej 50 r.ż. i wprowadzenie rozwiązań systemowych tak, aby zatrudnianie takiej osoby było dla pracodawcy opłacalne” – podsumowuje Harvey.

Nota redakcyjna:

W informacji prasowej wykorzystano dane pochodzące z badania PKPP Lewiatan „Pracujący Polacy 2010” przeprowadzonego przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH, badania przeprowadzonego w dniach 3-7 września 2010 przez MillwardBrown, raportu „Praca Polska 2010” przygotowanego na zlecenie NSZZ „Solidarność”, badania przeprowadzonego przez Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy przy Pracodawcach RP.