itelligence AG publikuje dane za dziewięć miesięcy 2010 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku obrotowego, itelligence AG zwiększyła przychody o 19,3% do 188,8 mln EUR (w 2009 r.: 158,3 mln EUR). Wzrost ten Spółka zawdzięcza wszystkim segmentom i regionom. Segment Outsourcingu wykazał szczególnie silny wzrost przychodów – o 22,9%, z 56,4 mln EUR do 69,3 mln EUR, a przychody z Konsultingu zwiększyły się o 19,5% do kwoty 101,9 mln EUR (w 2009 r.: 85,2 mln EUR).

Segment Licencji również wykazał wzrost przychodów rok do roku o 4,5% do 17,2 mln EUR (w 2009 r.: 16,5 mln EUR). Wzrósł także portfel zamówień – do kwoty 192,5 mln EUR (o 23%) na koniec trzeciego kwartału 2010 (w 2009 r.: 156,5 mln EUR).

– Wyniki za trzeci kwartał były wyjątkowo dobre. Korzyści wynikające ze zrealizowanych akwizycji przyczyniły się do wzrostu przychodów. Zanotowaliśmy też wzrost organiczny o 8,1% za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku. To pokazuje, że nasza polityka wzmacniania podstawowej działalności Spółki poprzez strategiczne przejęcia nadal się opłaca. – mówi Herbert Vogel, prezes spółki itelligence AG.

W podziale na regiony, przychody Niemiec i Austrii wzrosły o 0,9% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 r. z 83,6 mln EUR do 84,4 mln EUR. Kraje Europy Zachodniej zanotowały wzrost o 70,8% z 22,7 mln EUR do 38,8 mln EUR. Był to wzrost organiczny, jak również zewnętrzny, wynikający ze zrealizowanych przejęć. Przychody w segmencie Europy Środkowo-Wschodniej zwiększyły się o 11,7% do 13,1 mln EUR (11,7 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku). W USA przychody wzrosły o 29,0%, z 37,8 mln EUR do 48,7 mln EUR. Region Azji, mimo że nadal znajduje się w początkowej fazie rozwoju, również przyczynił się do wysokich przychodów itelligence AG, generując wynik za pierwsze dziewięć miesięcy 2010 r. w wysokości 1,3 mln EUR.

Firma itelligence zanotowała również wzrost EBIT o 4,3% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2010 r., z 7,0 mln EUR do 7,3 mln EUR. W analizowanym okresie na wartość EBIT wpłynęły jednorazowe koszty przejęcia w kwocie 1,2 mln EUR. Marża EBIT za trzy kwartały 2010 r. wyniosła 3,9% (4,4% w ubiegłym roku). Zysk netto według MSSF wyniósł 3,3 mln EUR ogółem (4,5 mln EUR w ubiegłym roku). Wynika to z jednorazowych kosztów przejęcia oraz wysokiej stawki podatku stosowanej w Grupie. Zysk na akcję wyniósł 0,13 EUR w porównaniu z 0,18 EUR za pierwsze dziewięć miesięcy 2009 r.

– Bazując na lepszych wynikach naszej działalności za trzeci kwartał, zdecydowaliśmy podnieść prognozy dotyczące przychodów za cały rok 2010. Spodziewamy się wzrostu przychodów do kwoty 260 – 265 mln EUR, natomiast prognozy dotyczące marży EBIT utrzymują się na poziomie 5,2%-5,6%. Będzie to skutkować wzrostem zysku w ujęciu całościowym. – Norbert Rotter, CFO w itelligence AG.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu