Przejdź do treści

Uniwersytet Warszawski i Politechnika Poznańska wspólnie z Cambridge University i Oxford University

Rekrutacja na prestiżowe praktyki studenckie w centrali Microsoft Corporation w Redmond po raz pierwszy prowadzona będzie na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Poznańskiej

Prestiżowy program letnich praktyk studenckich w centrali Microsoft Corporation w Redmond jest prowadzony przez Microsoft już od wielu lat. Udział w praktykach to oczywiście szansa na poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii oraz zdobycie umiejętności pracy w zespole. Przede wszystkim jest to jednak okazja do poznania firmy Microsoft od podszewki i pracy z najlepszymi programistami na świecie przy tworzeniu produktów i usług sygnowanych logiem Microsoft, których używają miliony ludzi na całym świecie. Co roku Microsoft udostępnia studentom kilkadziesiąt miejsc w swoich zespołach roboczych.

„Praktykami zainteresowałem się ze względu na możliwość pojechania w miejsce, gdzie powstaje wiele technologii, którymi się interesuję, jak F#, Visual Studio czy SQL Server,” – powiedział Michał Bendowski, student Uniwersytetu Warszawskiego. – „Poza tym, nie da się ukryć, że Redmond to centrum informatycznego świata, co zresztą widać na miejscu, na lunchu czy boisku można spotkać ludzi z Windows, Office, SQL Server, Xbox itd.”

„Trafiłem do grupy Office, gdzie pracowałem nad infrastrukturą testową oraz brałem udział w pracach nad nowym projektem, z wykorzystaniem Windows Phone 7 i Azure,” – mówi dalej Michał Bendowski. – „Bardzo dużo się w ten sposób nauczyłem, zarówno pod względem technicznym, jak i z perspektywy zarządzania projektami. Ludzie z którymi pracowałem wiedzieli, jak trzeba pisać software i jak prowadzić projekty. Wielu z nich miało już wieloletnie doświadczenie w pracy w Microsoft, a nawet kilkunastoletnie doświadczenie pracy nad pakietem Office. Wszystkim polecam spróbować dostać się do Redmond, żeby doświadczyć skali przedsięwzięcia jakim jest Microsoft, po którego kampusie jeżdżą miejskie autobusy. Miło jest spędzić trzy miesiące w USA, nie martwiąc się o mieszkanie, samochód, przelot i wizę, bo to zapewnia Microsoft. Nie wolno też zapominać, że praktyki to duża szansa na otrzymanie oferty pracy na miejscu”.

Ze względu na prestiżowy charakter praktyk, proces rekrutacji jest szczególnie ważnym etapem, a szansę na jego pozytywne ukończenie mają jedynie najlepsi z najlepszych. Microsoft bardzo starannie wybiera uczelnie, na których prowadzona jest rekrutacja studentów zainteresowanych praktykami w Redmond. W tym roku po raz pierwszy polskie uczelnie znalazły się na liście ośrodków akademickich, w których będzie odbywać się bezpośrednia rekrutacja i rozmowy ze studentami. Do grona takich uczelni, jak Oxford University oraz Cambridge University dołączą w tym roku aż dwie polskie uczelnie wyższe – Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Poznańska. Polskie uczelnie weszły w skład elitarnej grupy jedenastu europejskich uniwersytetów i politechnik za sprawą wysokiego poziomu prezentowanego przez ich studentów.

„Jak co roku, w okresie wakacji letnich Microsoft zaprosi na praktyki do swojej centrali w Redmond najzdolniejszych studentów, którzy zajmą stanowiska inżynierskie w zespołach projektowych pracujących nad naszymi technologiami,” – powiedziała Holly Peterson, International Recruitment Program Manager z Microsoft Corporation. – „Rekrutacja na nasz program praktyk będzie prowadzona na czołowych uczelniach europejskich, wśród których w tym roku znajdują się także dwie uczelnie z Polski, Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Warszawski. Postanowiliśmy zaprosić te uczelnie do naszego programu Redmond Internship ze względu na wysoki poziom, jaki reprezentowały w jego wcześniejszych edycjach. Również w tym roku liczymy na owocną współpracę”.

Obok dwóch polskich uczelni rekrutacja na praktyki w Redmond będzie prowadzona przez tak znamienite ośrodki akademickie, jak wspomniane już Oxford University i Cambridge University oraz Uniwersytet w Karlsruhe, Politechnikę Monachijską, Instytut Technologiczny w Zurychu, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Uniwersytet Moskiewski, Petersburski Uniwersytet Państwowy i Politechnikę Bukaresztańską. Tym większe powody dla zadowolenia dla polskich uczelni.

Dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej, pan Jerzy Nawrocki z dumą zaznacza: „W rankingu konkursu Imagine Cup, opracowywanym przez firmę Microsoft, w ciągu ostatnich pięciu lat nasi studenci 3-krotnie zajmowali I miejsce i 2-krotnie II miejsce. Jestem pod wrażeniem poziomu, który reprezentują. Mają bardzo dużą wyobraźnię techniczną, spore umiejętności, co dotyczy także technologii oferowanej przez firmę Microsoft, oraz zapał do pracy. Ta inicjatywa firmy Microsoft zdaje się potwierdzać moje obserwacje. Bardzo nam zależy na jak najlepszym przygotowaniu naszych studentów, nie tylko od strony teoretycznej, ale także praktycznej. Z tego punktu widzenia, praktyki w takiej firmie jak Microsoft są bardzo cenne. Jest to nie tylko możliwość wcześniejszego zapoznania się z produktami informatycznymi, które dopiero będą wchodziły na rynek, ale także niepowtarzalna okazja obserwowania kultury organizacyjnej nowoczesnego koncernu informatycznego i procesów związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Nasi studenci, którzy do tej pory wyjeżdżali na praktyki do siedziby Microsoft w Redmond byli bardzo zadowoleni”.

Również pan Janusz Jabłonowski z Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego nie kryje satysfakcji: „Bardzo się cieszymy z tego, że zostaliśmy wyróżnieni jako jedna z dwóch polskich uczelni” – powiedział Janusz Jabłonowski. „Od wielu lat nasi studenci poszerzają swoją wiedzę podczas w praktyk w wiodących firmach informatycznych na świecie. Możliwość odbywania praktyk razem z najlepszymi studentami z całego świata i pracy w międzynarodowych zespołach nad najnowocześniejszymi projektami informatycznymi jest dla nich olbrzymią szansą rozwoju. Szansą którą, jak pokazuje to wyróżnienie, bardzo dobrze wykorzystują. Decyzja firmy Microsoft potwierdza, że edukacja informatyczna w naszej uczelni jest na światowym poziomie. Mamy nadzieję, że również w następnych latach studenci informatyki z UW, i szerzej z Polski, będą tak samo wysoko oceniani na świecie. Postaramy się na UW zrobić co się da, żeby tak się stało”.

W ostatniej edycji programu praktyk studenckich w Redmond, polscy studenci stanowili najliczniejszą grupę narodowościową spośród 47 osobowego zespołu praktykantów ze wszystkich państw europejskich. Polaków w tej grupie było 17, a każda z obu wyróżnionych uczelni reprezentowana była aż przez 3 studentów. 17 polskich studentów, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji programu reprezentują następujące uczelnie: Uniwersytet Warszawski,  Politechnika Poznańska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Rzeszowska. Spędzili oni tegoroczne wakacje, pracując w różnych grupach projektowych na pozycjach Software Development Engineer, Software Development Engineer in Test, Program Manager, International Project Engineer i Audio Engineer. Aby trafić do Redmond, musieli przejść przez wieloetapowy proces rekrutacyjny, który kończył się bezpośrednimi wywiadami przeprowadzanymi m.in. w Londynie oraz w Monachium.

We wcześniejszych edycjach programu przeprowadzanego w latach 2008 i 2009, Polskę reprezentowało odpowiednio 11 i 7 osób.

Wielu studentów biorących udział w praktykach letnich w Redmond, decyduje się także na start w konkursie Microsoft Imagine Cup, największym na świecie konkursie technologicznym dla studentów. W tym roku okazja ku temu jest o tyle sprzyjająca, że finały światowe Imagine Cup 2011 odbędą się w lipcu w Nowym Jorku.

Więcej informacji o praktykach studenckich oferowanych przez Microsoft oraz o konkursie Imagine Cup można znaleźć na stronach internetowych: