Przejdź do treści

Tajniki skutecznej komunikacji – TUBA 2010

Efektywna komunikacja z czytelnikami, techniki perswazji oraz zasady redagowania skutecznych tekstów prasowych to przewodnie tematy szóstej edycji Ogólnopolskiego Forum Redaktorów Biuletynów Firmowych TUBA 2010. Warsztaty odbędą się 18 i 19 listopada 2010 r. w Zakopanem, a ich organizatorem jest agencja SARTO Public Relations.

Gościem specjalnym Forum będzie Vadim Makarenko, dziennikarz gospodarczy Gazety Wyborczej, który poprowadzi warsztaty prasowe. W ramach zajęć przedstawi kryteria doboru form dziennikarskich do biuletynów firmowych, zasady prezentacji firm i produktów w tekstach prasowych oraz podzieli się wiedzą, jak przeprowadzić niebanalne wywiady z kadrą zarządzającą.

W programie TUBY 2010 znajdują się także ćwiczenia w zakresie twórczego poszukiwania nowych tematów, skutecznego posługiwania się technikami perswazji oraz prezentacji danych liczbowych. Poprowadzi je Adrian Tomaszewski, specjalista w zakresie komunikacji marketingowej. Anna Kula, redaktorka naczelna magazynu „eurobankowiec” poprowadzi zajęcia z tworzenia strategii komunikacji wewnętrznej oraz komunikowania strategii organizacji w biuletynie firmowym.

Stałym punktem programu TUBY 2010 są ćwiczenia w zakresie poprawności językowej prowadzone od zawsze przez Teresę Kruszonę, redaktor odpowiedzialną za język Gazety Wyborczej i członkinię Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego. Uczestnicy TUBY będą mogli także skorzystać z jej indywidualnych porad w całodniowej poradni językowej.

Jury Forum, jak co roku, spośród nadesłanych wydawnictw wybierze najlepszy biuletyn, a zwycięska redakcja zostanie wyróżniona pamiątkową statuetką TUBY 2010.

Ogólnopolskie Forum Redaktorów Biuletynów Firmowych skierowane jest do osób odpowiedzialnych za tworzenie i redagowanie biuletynów firmowych, menedżerów ds. marketingu i Public Relations oraz specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej.

źródło/autor: SARTO PR