Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Grupa TP podpisały wspólne postanowienie dotyczące standardów przetargowych

Trzynastego października Paweł Tyszkiewicz Dyrektor Generalny SAR oraz Prezes Grupy TP Maciej Witucki podpisali list intencyjny promujący stosowanie europejskich standardów przetargowych w branży marketingowej.

Wytyczne do podpisanego listu stanowił dokument „Pitch Guideline” ogłoszony wspólnie przez Światową Organizację Reklamodawców WFA (której członkiem jest Orange) oraz Europejskie Stowarzyszenie Agencji Komunikacji Marketingowej EACA (której członkiem jest SAR).

– Uważam, że podpisanie tego dokumentu przed kamerami jest symbolicznym i formalnym potwierdzeniem woli obu stron, aby relacje przetargowe były regulowane wypracowanym i podpisanym w Europie porozumieniem między środowiskiem Reklamodawców i Agencji. Dokument ten uwzględnia interes reklamodawców, kładzie szczególny nacisk na efektywność i wydajność procesu przetargowego oraz agencji, dla których ważna jest racjonalizacja ryzyka biznesowego i kosztów związanych z uczestniczeniem w przetargach – mówi Paweł Tyszkiewicz, Dyrektor Generalny SAR. – Od wielu lat staramy się doprowadzić do popularyzacji dobrych praktyk przetargowych na polskim rynku i liczymy na to, że podpisanie tego dokumentu przez Grupę TP zachęci innych reklamodawców zrzeszonych w WFA do pójścia w ślady Grupy TP i przestrzegania zasad dobrych praktyk.

Wspólną intencją Grupy TP i SAR jest to, aby wszystkie przetargi przeprowadzanie były zgodnie z dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem zasad równości i uczciwej konkurencji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu