SmartMedia rośnie w siłę

Firma technologiczna SmartMedia Sp. z o.o., dostawca Smart Business Solutions i jeden z wiodących na rynku polskim producentów specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego m. in. w zarządzaniu majątkiem, należnościami i aktami, rozpoczyna planowany na IV kwartał 2010 roku proces reorganizacji struktury firmy.

Zgodnie z założeniami naszej strategii rozwoju na rok 2010 i 2011, zawierającej plany marketingowo-sprzedażowe dla każdego z naszych produktów, niezbędne stało się jasne wydzielenie obszarów, w których się specjalizujemy – mówi Bartosz Sobolewski, Prezes Zarządu SmartMedia Sp. z o.o. – Zmiany w strukturze firmy są wynikiem analizy rynku, na którym działamy od lat i który w ostatnim czasie zmienia się wyjątkowo dynamicznie. Przejrzysta struktura naszej oferty pozwoli na lepsze pozycjonowanie rozwiązań SmartMedia na rynku oraz łatwiejsze dotarcie z komunikacją marketingową do kluczowych dla SmartMedia grup celowych.

I tak z początkiem października br. ze struktur spółki wydzielony został dział kompleksowych usług z zakresu marketingu internetowego, SmartWEB, który od tej pory będzie funkcjonował pod nową marką – LemonMind.com. Rozszerzony został zakres kompetencji: nowo powstała agencja będzie świadczyć kompleksowe usługi w dziedzinie marketingu internetowego, projektowania i wdrażania rozwiązań internetowych, realizacji badań użyteczności oraz doradztwa. Zespół, który formalnie rozpoczyna pracę w nowej komórce, przejmuje wszystkie prowadzone dotychczas projekty z tego obszaru, łącznie z opieką nad funkcjonującymi już stronami klientów.

– Fakt wydzielenia działalności związanej z tworzeniem projektów internetowych nie powoduje przerwania prowadzenia dotychczasowych projektów dla naszych klientów – potwierdza Olgierd Mrozik, Dyrektor Działu Projektów Internetowych w SmartMedia Sp. z o.o. – Wydzielenie obszaru naszej działalności związanej z szeroko pojętym marketingiem internetowym pozwoli zachować spójność wizerunku SmartMedia jako firmy technologicznej, budującej zaawansowane oprogramowanie, aplikacje i rozwiązania dedykowane. Nasza działalność w obszarze Smart Business Solutions, do których zaliczamy rozwiązania STOCK, SmartReactor czy SmartCase, rosną w siłę. Chcemy zwiększać spontaniczną rozpoznawalność naszych rozwiązań na rynku i stąd zmiany mające na celu prezentację spójnego wizerunku SmartMedia.

LemonMind.com ma być orzeźwieniem na rynku agencji interaktywnych Pomorza. Skoncentruje się na rozwoju swoich najważniejszych kompetencji, którymi są usługi związane z badaniem użyteczności serwisów i aplikacji internetowych. LemonMind.com na start zaproponuje klientom niespotykaną do tej pory na rynku ofertę „Fresh-up Your Website“.

– Chcemy wprowadzić badania użyteczności pod strzechy i pokazać właścicielom serwisów www, jak duży wpływ na efektywność przekazu interaktywnego ma dobrze zaprojektowany serwis – kontynuuje Olgierd Mrozik. – Do końca roku nasi eksperci będą świadczyć darmowe usługi oceny stron wejściowych serwisów internetowych wszystkich firm i instytucji, które nas o to poproszą, wypełniając formularz pod adresem LemonMind.com. Mamy nadzieję, iż dzięki takim działaniom zwiększymy świadomość i wiedzę osób wykorzystujących kanał internetowy do komunikacji ze swoimi klientami.

Przedstawiciele SmartMedia zapowiadają w najbliższym czasie kolejne zmiany wizerunkowe.

– W najbliższym czasie planujemy ujednolicenie nazw naszych rozwiązań, co będzie kolejnym krokiem w osiąganiu spójności wizerunkowej – dodaje Bartosz Sobolewski. – Cieszy nas, że dzięki pracy naszego zespołu osiągamy coraz lepsze wyniki. Mamy też pewność, że dzięki zmianom w strukturze firmy będziemy gotowi na kolejne wyzwania!

źródło/autor: SmartMedia

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu