Kancelaria Noerr na trzecim szczycie finansistów regionu europejskich rynków wschodzących i WNP – 3rd CFO Summit Emerging Europe & CIS w Wiedniu

Na konferencji spotkało się ponad 200 dyrektorów z 20 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas spotkania podkreślano, że państwa i przedsiębiorstwa będą musiały dołożyć wszelkich starań, aby pozostać konkurencyjnymi oraz przeprowadzić szybkie reformy, szczególnie w systemie emerytalnym i edukacyjnym. Przedyskutowano zagadnienia istotne dla sektora finansowego – od rynku obligacji i kredytowania finansów, przez joint venture i M&A, aż po rachunkowość i private equity. Kancelaria Noerr przygotowała natomiast wykład „Jak wyjść z kryzysu, czyli instrumenty oferowane przez polskie postępowanie naprawcze”, dotyczący możliwości oferowanych przez krajowe regulacje.

Kancelaria prawna Noerr Sp. z o.o. Spiering sp.k. uczestniczyła w konferencji w charakterze prelegenta. Wystąpienie mecenasa Dr. Jacka Bąka, Partnera Zarządzającego w Polsce, dotyczyło polskiego postępowania naprawczego jako sposobu na poradzenie sobie z trudnościami finansowymi przedsiębiorców. „Postępowania naprawcze są stosunkowo rzadko wszczynane w praktyce, z uwagi na dość rygorystyczne wymogi, jakie przewiduje dla nich polskie prawo naprawcze. Jest to związane przede wszystkim z tym, że przedsiębiorcy zbyt późno decydują się na podjęcie działań naprawczych, kiedy w myśl polskiego prawa możliwe jest już jedynie postępowanie upadłościowe.” – powiedział mec. Dr. Jacek Bąk. „Otwarcie postępowania naprawczego w przypadku spełnienia jego przesłanek nie jest skomplikowane i niesie dla dłużnika szereg pozytywnych skutków, które polegają, ogólnie rzecz ujmując, na wstrzymaniu możliwości dochodzenia wierzytelności od tegoż dłużnika. Postępowanie trwa krótko, bo maksymalnie 4 miesiące i kończy się układem przyjętym przez wierzycieli. Szeroko znany jest przypadek spółki publicznej PKM DUDA S.A., dla której wszczęcie postępowania było jednoznaczne z sukcesem, ratując ją tym samym z pułapki opcji walutowych” – dodał mecenas Dr. Jacek Bąk.

Podczas wykładu podkreślono także, że większość innych krajów Unii Europejskiej stosuje podobne do polskich rozwiązania. Dość popularne jest na przykład postępowanie sauvegarde stosowane we Francji, które znalazło również praktyczne przełożenie na polskim rynku, jak to było w przypadku polskich spółek córek koncernu alkoholowego Belvedere. W tym aspekcie polskie rozwiązania ustępują francuskiej regulacji, gdyż polskie postępowanie naprawcze nie zostało ujęte na liście postępowań, zawartej w rozporządzeniu UE w sprawie postępowania upadłościowego (1346/2000), stąd jego skuteczność wobec innych jurysdykcji UE jest ograniczona. „Niewątpliwie polskie władze powinny zmierzać do rozszerzenia katalogu tego rozporządzenia UE o postępowanie naprawcze.” – podsumował mecenas Dr. Jacek Bąk.

Na liście prelegentów konferencji znaleźli się także światowej sławy dyrektorzy finansowi, tacy jak Monica Macovei, członek Parlamentu Europejskiego i była minister sprawiedliwości Rumunii Elena Arkhangelskaya, dyrektor finansowy JSC Pharmstandard, Ivan Crnjac, Wicedyrektor Wykonawczy do spraw Strategii i Rynków Kapitałowych Agrokor, Ondrej Dworak, Manager Finansów Strukturalnych CEZ, Andrzej Oślizło, były dyrektor finansowy Polskich Linii Lotniczych LOT, John Littre, dyrektor finansowy AVG, a także Lauri Veijalainen członek Group Management Committee Sockmann Group.

Jan Mühlfeit, dyrektor Microsoft na Europę, ostrzegł dyrektorów i kierowników finansowych z Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji, krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i Turcji, iż większość z tych państw nie jest już ulubieńcami inwestorów. Dr Peter Oszko, były minister finansów z Węgier podkreślił natomiast, że wyższy poziom kosztów kredytu i kapitału pozostanie bez zmian, a także, że każda firma zakładająca powrót stóp procentowych do poziomu z przed 2007 r. powinna zdać sobie sprawę z nowej rzeczywistości.

Podczas konferencji poruszono także temat nowych regulacji dotyczących struktury kapitałowej banków w ramach systemu Basel III. Tomasz Szeląg, dyrektor finansowy Cyfrowego Polsatu stwierdził, iż jego firma nie była zaniepokojona nowymi regulacjami w sektorze bankowości. Zoltan Vass, dyrektor finansowy Soitron zgodził się z tym stanowiskiem. Pod wieloma względami, kryzys sprzed dwóch lat doprowadził do, jak nazwał to Pan Ogliengo, dyrektor globalny Financing & Advisory z UniCredit Bank, „polaryzacji” prowizji kredytowych z dobrze prosperującymi przedsiębiorstwami, korzystającymi nawet z lepszych warunków kredytowych. Stąd, wiele firm z regionu pracuje na rzecz wzmocnienia funkcji finansowych w swoich zarządach.

Viktoria Kapelyushnaya, dyrektor finansowy ukraińskiego przedsiębiorstwa rolniczego MHP, była wzorowym przykładem tego trendu. Spółka jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych i pomimo szczególnie ciężkich warunków na rynku wydała obligacje w wysokości 550 milionów euro w celu dalszego powiększania swojej działalności. W uznaniu tych osiągnięć, kwartalnik biznesowy FINANCE Emerging Europe uznał Panią Kapelyushnaya za „Dyrektora Finansowego Roku” z regionu europejskich rynków wschodzących. Tytuł został przyznany przez jury, w skład którego weszli dyrektorzy finansowi BIM (Turcja), CEZ (Czechy) oraz bankierzy z ING, Commerzbank i UniCredit.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu