„Zgłoś Projekt – Zyskaj PR” – konkurs dla organizacji pozarządowych

Projekt PR – Agencja Public Relations ogłasza konkurs dla NGO „ Zgłoś Projekt- Zyskaj PR”. Konkurs kierowany jest do trójmiejskich organizacji pozarządowych i ma na celu wsparcie instytucji działających na rzecz ważnych idei. Konkurs wpisuje się w działania Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

„Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, że zgłoszona organizacja w swój własny, niekonwencjonalny i twórczy sposób uzasadni, dlaczego to właśnie ona potrzebuje obsługi PR? Forma, treść i wykonanie pracy konkursowej jest dowolne – premiowane będą w szczególności kreatywność i argumentacja” – zachęca pomysłodawca konkursu, Tomasz Nadolny, współwłaściciel agencji Projekt PR.

Dla zwycięzcy przyznana zostanie jedna nagroda główna w postaci umowy na bezpłatną obsługę PR na okres jednego roku, do zrealizowania od grudnia 2010 roku do grudnia 2011 roku. Zakres działań public relations będący przedmiotem umowy uzgodniony zostanie ze zwycięską organizacją zgodnie z jej profilem, a uwzględniał będzie jej potrzeby – w tym np. projekt nowej strony internetowej, prowadzenie profesjonalnego profilu na portalach Facebook czy Twitter, kampanię reklamową czy marketing szeptany, itd.

Prace należy nadsyłać do 19 listopada 2010, do godz. 24:00 na adres: Projekt PR – Agencja Public Relations, ul. Grunwaldzka 205/209, pok. 23, 80-266 Gdańsk, lub za pomocą poczty elektronicznej: pr@projektpr.pl

Ogłoszenie zwycięzcy konkursu już 30 listopada 2010!

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie agencji pod adresem: www.projektpr.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu