Targi Dobrych Praktyk CSR jako „Zielone Wydarzenie”

Organizacja wydarzeń w standardzie Zielonego Wydarzenia staje się coraz bardziej popularna. Zadbało o to Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizator Targów Dobrych Praktyk CSR. Za zeroemisyjność tego przedsięwzięcia odpowiada Fundacja Aeris Futuro, ekspert i partner ekologiczny Forum, prowadząca kampanię edukacyjno-promocyjną dla świadomego i zrównoważonego stylu życia „Zielone Wydarzenia”.

20 października 2010 odbyły się Targi Dobrych Praktyk CSR w Warszawie, zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Targi zostały przeprowadzone w standardzie Zielonego Wydarzenia, czyli takim, któremu na każdym etapie przygotowania towarzyszy dbałość o minimalizację ich negatywnego wpływu na środowisko, a jednocześnie o maksymalizację ich pozytywnego oddziaływania na społeczności lokalne. Fundacja Aeris Futuro jest partnerem odpowiedzialnym za zoffsetowanie Targów Dobrych Praktyk, czyli wyliczenie i zneutralizowanie śladu klimatycznego, powstałego podczas procesu organizacji i przebiegu samego wydarzenia. Uważamy, że neutralizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jaki powstaje w trakcie tego typu wydarzeń, jest niezwykle istotne – powiedział Przemysław Oczyp, Menedżer Projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ten sposób chcemy dać przykład innym organizacjom i firmom i mamy nadzieję, że coraz więcej działań biznesowych będzie offsetowanych.

Wyliczeniem śladu klimatycznego zajmują się eksperci w Fundacji Aeris Futuro. Do wyliczenia śladu potrzebne są szczegółowe dane na temat poszczególnych elementów organizacji Targów, dotyczących zużycia energii, zużycia papieru, środków transportu uczestników, cateringu. Na tej podstawie zostaje wyliczona emisja dwutlenku węgla i liczba drzew, których posadzenie pozwoli ją zneutralizować – mówi Zofia Karpińska, ekspertka Fundacji Aeris Futuro.

Obecnie trwa proces gromadzenia danych i wyliczenia śladu klimatycznego. Drzewa neutralizujące organizację Targów Dobrych Praktyk CSR w Warszawie będą wspólnie posadzone wiosną. Więcej na stronie: www.zielonewydarzenia.pl.

Targom towarzyszyły dodatkowe atrakcje: wykład gościa specjalnego Johna Granta, autora „The Green Marketing Manifesto”, seminaria tematyczne, głosowanie na najlepszą praktykę prezentowaną podczas Targów, ogłoszenie wyników badań na temat odpowiedzialnego łańcucha dostaw, prowadzonych przez FOB we współpracy z IIBR/Gemius S.A., projekcja filmu o globalnym systemie produkcji i konsumpcji „Story of Stuff”, zbiórka elektrośmieci w ramach ogólnopolskiej kampanii ekologicznej EKOgraty.pl, ogłoszenie wyników konkursu „Eko Biuro” organizowanego przez Fundację Aeris Futuro.

Targi Dobrych Praktyk to duże przedsięwzięcie, tym bardziej nas cieszy, że będzie zneutralizowane. To dobry przykład dla innych, aby organizować wydarzenia w swoich firmach i organizacjach jako zeroemisyjne – mówi Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aeris Futuro – Jak wskazuje sama nazwa i idea Targów, jest to dobra praktyka, której stosowanie polecamy i do której zachęcamy.

Idea zielonego wydarzenia (ang. sustainable event), powoli przyjmowana przez polskie instytucje, firmy i przedsiębiorstwa organizujące jakiekolwiek eventy, jest świadectwem podjęcia przez nie istotnych działań na rzecz ograniczania wpływu na środowisko naturalne i budowania zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie możemy nazwać zielonym, kiedy na każdym etapie przygotowań i realizacji jego organizatorzy zapewniają działania przyjazne dla środowiska naturalnego – redukujące negatywny wpływ danej imprezy poprzez oszczędność energii i materiałów. Sympatycy ekologii mogą też pójść krok dalej i zdecydować się na uzyskanie efektu zeroemisyjności wydarzenia (ang. carbon neutral event). Można go uzyskać poprzez „offset”, czyli rekompensatę nieuniknionej emisji, wspierając projekty ograniczające emisję – zalesianie, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii.

źródło/autor: Fundacja Aeris Futuro

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu