Polskie sektor MŚP narażony na wielomilionowe straty

Prawie milion złotych rocznie może stracić średniej wielkości przedsiębiorstwo, jeśli nie zabezpieczy odpowiednio komputerów i baz danych. Czas pracy przeznaczony na usuwanie awarii w systemach IT może wynieść nawet 80 godzin w skali roku. Firma Symantec pomaga przedsiębiorstwom oszacować ryzyko finansowe związane z brakiem zabezpieczeń informatycznych i udostępnia darmowy kalkulator ryzyka. 

Symulacja przeprowadzona dla firmy posiadającej 160 komputerów, o średniej płacy 5 tys. zł brutto i rocznych przychodach wielkości 4 mln zł pokazała, że koszty przestoju systemów, odzyskania utraconych danych, mogą być znaczące dla jej bilansu finansowego (ok. 820 tys. zł). W skrajnych przypadkach awaria rozwiązań informatycznych może wręcz doprowadzić do przewagi strat nad przychodami rocznymi przedsiębiorstwa. Kalkulator ryzyka firmy Symantec pokazuje, jak ważne są przemyślane inwestycje w sprawdzone i skuteczne rozwiązania ochrony systemów i danych. 

„Wyniki krótkiej ankiety przeprowadzonej za pomocą kalkulatora ryzyka pomogą ocenić przedsiębiorcom, jaka jest wartość przechowywanych przez nich informacji” – tłumaczy Piotr Chrobot, Dyrektor Generalny w firmie Symantec Polska. – „Dzięki przygotowanemu przez firmę Symantec, darmowemu narzędziu przedsiębiorstwo może w prosty i szybki sposób oszacować potencjalne koszty prowadzenia działalności bez zabezpieczenia komputerów i elektronicznych informacji”.

Rezultaty innych symulacji wykonanych przez kalkulator ryzyka, potwierdzają, że odpowiednia ochrona danych jest kluczowa, bez względu na wielkość i wyniki finansowe firmy. Przedsiębiorstwo korzystające na stałe z 20 komputerów, o rocznych przychodach w wysokości 1 mln zł jest narażone na straty w wysokości 75 tys. zł rocznie i 35 godzin roboczych, spowodowanych przestojami systemów IT.

Przed obliczeniem skali ryzyka, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo, należy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących między innymi: profilu firmy, ilości i jakości przechowywanych informacji oraz rocznej liczby awarii i ataków na firmowy system IT. Dzięki tym danym kalkulator jest w stanie podać poziom ryzyka i szacunkowe koszty, na jakie narażona jest konkretna firma.

źródło/autor: Symantec

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu