Program „3…2…1…Internet!” firmy Microsoft i Fundacji Dzieci Niczyje wyróżniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program edukacyjny „3…2…1…Internet!” realizowany przez firmę Microsoft i Fundację Dzieci Niczyje został uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za Inicjatywę Edukacyjną Roku. „3…2…1…Internet!” to projekt stworzony z myślą o uczniach klas IV – VI szkół podstawowych, mający na celu nauczenie dzieci właściwych postaw i bezpiecznego korzystania z zasobów Sieci.

Podczas uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozstrzygnięto konkurs „Nauczyciel Roku”. Jedną z kategorii konkursowych był również wybór najlepszej Inicjatywy Edukacyjnej Roku. W tym roku tytuł ten trafił do firmy Microsoft oraz Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, które wspólnie opracowały program edukacyjny „3…2…1…Internet!” skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Dyplom z rąk Katarzyny Hall, Minister Edukacji Narodowej, odebrał Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Microsoft.

„Program eukacyjny ‘3…2…1…Internet!’ to świetne narzędzie dydaktyczne zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców dzieci w wieku szkolnym,” – powiedział Jacek Murawski. – „Internet, z jednej strony jest źródłem informacji i wiedzy, ale jednocześnie może być też źródłem zagrożeń.

Dlatego też kształtowanie w uczniach właściwych nawyków bezpiecznego korzystania z Sieci jest bardzo ważnym elementem ich edukacji. I właśnie z myślą o najmłodszych i ich bezpieczeństwie został stworzony ten program”.

Najmłodsi użytkownicy Internetu, odkrywając jego możliwości, często nie są świadomi czyhających zagrożeń. Program „3…2…1…Internet!” w atrakcyjny sposób pokazuje dzieciom jak bezpiecznie korzystać z Sieci. Materiały edukacyjne składają się z serii kreskówek komentowanych przez Krzysztofa Hołowczyca, komiksu tematycznego dla dzieci oraz scenariusza zajęć, dostarczającego nauczycielom, wolontariuszom i rodzicom gotowy plan lekcji na temat bezpieczeństwa internetowego, które można bezpłatnie pobrać ze stron: www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl oraz www.dzieckowsieci.pl. Kreskówki można też obejrzeć w serwisie www.321internet.pl.

„Zaproponowaliśmy dzieciom edukację poprzez zabawę. W drodze głosowania uczniowie sami wybierają pomiędzy ryzykownym i bezpiecznym zakończeniem każdej z pięciu kreskówek wyświetlanych w ramach zajęć ‘3…2…1…Internet!’. W ten sposób poznają zagrożenia związane z Internetem i zasady bezpieczeństwa w sieci,” – powiedział Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

W ramach kampanii „3…2…1…Internet!” do tej pory przeszkolonych zostało ponad 100 000 dzieci

w całej Polsce. We wrześniu tego roku firma Microsoft, we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oraz Fundacją Dzieci Niczyje, przygotowała specjalną wersję programu „3…2…1…Internet! w wersji migowej” dla dzieci niesłyszących.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu