III kwartał 2010 bardzo dobry dla BROAD GATE S.A.

BROAD GATE S.A. wygenerował wyniki za trzeci kwartał br. Wyniki w 2010 za III kw. były wyższe o 197% w stosunku do całego roku 2009 – ponieważ Spółka wypracowała 10.241,4 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Przychody wypracowane w roku 2009 zamknęły się kwotą 5.185,0 tys. zł.

Tak dynamiczny rozwój możliwy był do osiągnięcia dzięki uwolnieniu środków finansowych jakie Broad Gate posiadał w aktywach trwałych, oraz dzięki ekspansywnej polityce sprzedaży.

BROAD GATE S.A w III kwartale 2010 roku wypracował zysk operacyjny, dający otwartą pozycję do wzmocnienia jego roli na rynku oraz przyśpieszenia rozwoju. III kwartał 2010 roku zakończył się zyskiem netto w wysokości 484,6 tys. zł, co przy wyniku za cały 2009 rok na poziomie 150,3 tys. zł pozwala prognozować, że zysk netto wypracowany na koniec 2010 wyniesie ponad 700 tys. zł z dalszą tendencją wzrostową.

Osiągnięte rezultaty są w naszej opinii bardzo dobre. Spółka rozpoczęła aktywną działalność w roku 2009, przy czym od początku prowadzonej działalności wypracowuje dodatni wynik finansowy pomimo, że działa na kapitałochłonnym i bardzo konkurencyjnym rynku (ponad 80 proc. rynku należy do ośmiu dużych koncernów) – powiedział Piotr Jeleniewski, Prezes Zarządu BROAD GATE SA.

– Przykładamy szczególną uwagę do kontroli kosztów stałych. Koszty stałe nie powodują „przejadania” rentowności spółki – dodał Prezes Zarządu.

BROAD GATE S.A utrzymuje dobrą kondycję finansową również dzięki efektywnemu zarządzaniu jego płynnością finansową. Zarówno wskaźnik płynności bieżącej, który wynosi 1,09 proc. (CR) oraz wskaźnik płynności szybkiej 1,05 proc. (QR) są na bezpiecznym poziomie, przy czym wskaźnik płynności bieżącej jest o 9 proc. poniżej wartości optymalnej, co jest spowodowane celowym wzrostem zapasów magazynowych w pełni kontrolowanych przez Spółkę. W III kw. 2010 roku wskaźnik obrotu towarem (IT) wyniósł 17,2 dni co w ocenie Zarządu Spółki jest bardzo dobrym wynikiem.

BROAD GATE S.A przygotowuje się także do zapowiadanego debiutu na rynku NewConnect, który jest planowany w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zgodnie z deklaracjami zarządu spółki plany te nie ulegną zmianie. BROAD GATE S.A planuje skoncentrować się na wzroście EBIT oraz na dynamicznym przyroście przychodów ze sprzedaży, poprzez osiągnięcie odpowiedniej wielkości stanów magazynowych, podpisanie negocjowanych w chwili obecnej kontraktów oraz rozwoju sieci sprzedaży.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu