HP partnerem strategicznym miasta Nowa Sól oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego w projekcie Nowoczesnego Data Center

Firma Hewlett-Packard Polska, spółka Sinersio Polska oraz Władze Parku Technologii i Logistyki Przemysłu Interior w Nowej Soli podpisały Umowę o Współpracy na wyposażenie i obsługę laboratorium badawczego.

Założenia Parku Technologicznego

Park Interior ma na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw regionu oraz stworzenie dogodnych warunków do powstawania nowych firm. Interior udostępnia nowoczesną infrastrukturę biurową, techniczną i laboratoryjną, pomagając we wdrożeniu nowoczesnych technologii, zapewniając dostęp do usług doradczych i szkoleniowych oraz pomoc w ubieganiu się o środki unijne. Zadaniem Parku Interior jest też działanie na rzecz zbliżenia i wzajemnego wykorzystania dorobku i potencjału przemysłu i nauki dla osiągnięcia obopólnych korzyści, przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu.

Nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych – Sinersio Data Center projektowane przez HP

HP współtworzy koncepcję projektową łatwego w utrzymaniu, skalowalnego i ekologicznego Data Center w Nowej Soli. HP specjalizuje się w dostarczaniu specjalistycznych usług doradztwa na etapie planowania, budowy lub modernizacji data center na całym świecie i jest liderem w zakresie projektowania wielobranżowego (dokumentacji technicznej), zarządzania procesem inwestycyjnym, a także dostarczania usług typu „pod klucz”.

Proponowane w Parku przez HP rozwiązania zapewniają ciągłość operacyjną i najwyższą sprawność energetyczną zainstalowanej infrastruktury. HP pomaga Parkowi, na terenie którego umiejscowione będzie Data Center, w realizacji założonych celów związanych z niezawodnością pracy instalacji krytycznych i doradza w doborze rozwiązań obniżających koszty jej utrzymania.

HP opracował projekt koncepcyjny centrum, przedstawiając kilka optymalnych wariantów aranżacji pomieszczeń, wskazując sposób rozmieszczenia i ilość szaf oraz możliwość zapewnienia najlepszych parametrów chłodzenia i dostawy zasilania elektrycznego. W odpowiedzi na wymagania Klienta, HP przygotował kilka opcji chłodzenia infrastruktury IT. Każdy wariant uwzględnia możliwość etapowej realizacji inwestycji oraz proekologiczne rozwiązania jak odzysk ciepła czy free-cooling. Rozwiązania opierają się o zastosowanie klimatyzatorów precyzyjnych i nawiewu powietrza spod podłogi technicznej oraz urządzenia klimatyzacji wysokiej gęstości. Zaproponowane zostało też kilka wariantów produkcji chłodu z uwzględnieniem efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej – odzysk ciepła, free-cooling, oraz połączenie obu systemów.

Laboratorium badawcze HP

Podpisana Umowa o Współpracy precyzuje również przyszłe zaangażowanie HP w projekt Parku Interior w obszarze edukacji. W ramach laboratorium badawczego HP, firma planuje między innymi stworzenie edukacyjnego środowiska informatycznego dla naukowców, wykładowców oraz studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz dostęp do nowoczesnego sprzętu informatycznego podczas badań naukowych, a także ćwiczeń. Zaplanowano również cykl wykładów dla studentów Uniwersytetu dotyczących wirtualizacji, Cloud Computingu, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz architektury współczesnych systemów informatycznych.

„Laboratorium HP zapewni studentom i kadrze naukowej dostęp do najnowocześniejszych technologii przetwarzania danych – mówi Andrzej Pieczyński, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednego z głównych beneficjentów projektu. – Będzie inkubatorem innowacji, który pozwoli nam na dalszy rozwój.”

Dostęp do najnowocześniejszej wiedzy i technologii z zakresu IT przełoży się bezpośrednio na kwalifikacje studentów, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności Województwa Lubuskiego. W długoterminowej strategii Województwa i miasta Nowej Soli będzie miało to bezpośredni wpływ na przyciągnięcie nowych inwestorów z branży, nowoczesnych rozwiązań i wzrost zatrudnienia w regionie.

„Projekt realizowany przez HP i spółkę Sinersio Polska na terenie Parku Interior wpisuje się w długofalowy plan utworzenia w Nowej Soli lokalnej „doliny krzemowej” – mówi Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli. – Chmura obliczeniowa, która powstanie w obszarze centrum danych Parku będzie służyć lokalnym środowiskom naukowym i biznesowym. Wierzymy, że pozwoli nam przyciągnąć kolejnych inwestorów.”

Lokalna Chmura Obliczeniowa – przyszłością dla biznesu i nauki

W ramach Laboratorium będzie działać Chmura Obliczeniowa (Cloud Computing), która będzie służyła jednocześnie wielu projektom badawczym, dzięki współdzieleniu zasobów przez wielu naukowców, przy jednoczesnym wykorzystaniu tej samej infrastruktury podczas codziennych ćwiczeń studentów. Sami studenci będą mogli wykorzystywać dane i możliwości obliczeniowe infrastruktury, niezależnie od miejsca, w którym przebywają. Pozwoli to po pierwsze na bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu HP poprzez rozłożenie w czasie ćwiczeń i badań, po drugie zaoszczędzi czas studentom, którzy będą mogli korzystać z platformy poprzez sieć z domu. Wykorzystanie idei Chmury w Parku Technologicznym ma również aspekt czysto ekonomiczny dla Parku: pozwala zaoszczędzić na opłatach za energię, obsługę oraz telekomunikację, co przy zastosowaniu innych technologii byłoby rozwiązaniem nieopłacalnym w utrzymaniu.

„W oparciu o Centrum Badawcze znajdujące się w Nowej Soli planujemy wspierać projekty badawcze przede wszystkim związane z rozwojem cloud computingu, który stanowi obecnie jeden z kluczowych trendów branży informatycznej – mówi Rafał Słowiński, dyrektor działu usług technologicznych w HP Polska – Park Interior w Nowej Soli będzie też stanowił miejsce rozwoju przyszłych i obecnych kadr, a także miejsce, gdzie HP będzie mogło testować swoje najnowsze rozwiązania.”

„Dla środowiska biznesowego i naukowego Cloud Computing to możliwość korzystania z najnowszych technologii IT bez ponoszenia wysokich nakładów finansowych – mówi Marcin Bąkowski, Prezes Zarządu spółki Sinersio Polska. – Nasze dotychczasowe doświadczenia chcemy przenieść na teren Parku Interior by podnieść rangę i zwiększyć szanse rozwoju regionu w obszarze nowoczesnych technologii. Uczestnicząc w tym projekcie chcemy pokazać, że współpraca uczelni wyższej, samorządu i biznesu jest możliwa nie tylko na zasadzie koegzystencji.”

Podpisana przez obie firmy oraz miasto Nowa Sól umowa o współpracy, zakłada zakończenie projektu w drugiej połowie 2011 roku. Inwestycja zapewni instytucjom działającym w regionie dostęp do najnowocześniejszych technologii. Projekt ten wyznacza też nowy kierunek w myśleniu o biznesie i edukacji.

Informacje o Parku Interior

Park Technologii i Logistyki Przemysłu Interior to przedsięwzięcie Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” Sp. z o.o. – wspólnego przedsięwzięcia Urzędu Miasta Nowa Sól, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsca dla rozwoju kadr i pozyskiwania nowoczesnych technologii służących rozwojowi regionu.

Informacje o Sinersio Polska

Sinersio jest aktywnym inicjatorem i propagatorem rozwiązań Cloud Computing na rynku polskim. Dostawcą zaawansowanych rozwiązań IT dla czołowych firm z branży telekomunikacyjnej. Świadczy usługi doradcze oraz hostingu i administracji systemów ERP czołowych światowych firm.

http://www.sinersio.com

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu