Columbus IT wyróżniony certfikatem 'Discrete Manufacturing’ przez Microsoft i AMR Research

Columbus IT, certyfikowany partner wdrożeniowy firmy Microsoft Dynamics, został uhonorowany certyfikatem branżowym w zakresie produkcji dyskretnej. Nagroda ta jest wyrazem uznania i potwierdzeniem najwyższych kompetencji w zakresie wdrożeń w danej branży, jaką partnerzy mogą otrzymać od firmy Microsoft.

Procesy zachodzące w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach znacznie się od siebie różnią. Aby system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP spełniał swoje zadanie, jego architektura i działanie poszczególnych modułów, a także aplikacji dedykowanych muszą uwzględniać indywidualne potrzeby firmy. Ogromną rolę w dopasowaniu systemu do specyficznych wymagań przedsiębiorstw działających w różnych sektorach rynku odgrywają partnerzy wdrożeniowi, często specjalizujący się w implementacjach systemów w konkretnych branżach. Aby podkreślić rolę wiedzy i doświadczenia partnerów w zakresie dopasowania rozwiązań informatycznych do potrzeb i specyfiki procesów w przedsiębiorstwach o różnych profilach, Microsoft przyznaje partnerom wdrożeniowym certyfikaty potwierdzające ich kompetencje w ściśle określonej branży.

– Microsoft od wielu lat organizuje liczne programy certyfikujące partnerów, dzięki czemu firmy wdrożeniowe uzyskują wyróżnienia za implementację i wsparcie różnorodnych rozwiązań Microsoft Dynamics. Nowy program skupia się na możliwościach zaspokojenia szczególnych, specyficznych potrzeb branżowych i tym samym pozwala docenić profesjonalizm partnerów na kolejnej płaszczyźnie – tłumaczy Mariusz Wołodźko, szef działu Microsoft Dynamics w polskim oddziale Microsoft.

Program certyfikatów 'AMR Research Partner Industry Certification System’ stanowi dla partnerów Microsoft Dynamics poświadczenie doświadczenia w dziedzinie rozwiązań dedykowanych poszczególnym branżom.

Kryteria przyznania certyfikatów opierają się na obiektywnych wynikach badań, dlatego program pozwala klientom szybko znaleźć partnerów, posiadających najwłaściwsze kompetencje do przeprowadzenia wdrożenia w przedsiębiorstwach o danym profilu.

Certyfikat przyznany Columbus IT jest potwierdzeniem ogromnej, specjalistycznej wiedzy w zakresie zintegrowanych systemów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw, działających w branży produkcji dyskretnej. Satysfakcja klientów działających w tym sektorze z wdrożonych rozwiązań była równie ważnym kryterium przyznania nagrody.

– Otrzymane wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ zostaliśmy docenieni za unikalne umiejętności, doświadczenie i branżowe „know-how”. Certyfikat specjalizacji jest najlepszą rekomendacją dla potencjalnych klientów, dlatego nagroda ta jest nie tylko ogromnym powodem do dumy, ale prawdopodobnie przełoży się też bezpośrednio na wzrost liczby zamówień – komentuje Tomasz Gawron, VP Sales & Marketing, Columbus Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu