W Alior Banku 15 akcji GPW gratis

Alior Bank jako pierwszy na rynku stworzył ofertę dla inwestorów, w ramach której mogą oni otrzymać od Banku bezpłatnie nawet 15 akcji GPW. Wystarczy skutecznie zarekomendować innym osobom otwarcie konta osobistego w Alior Banku. Promocja trwa do 31 grudnia 2010 r.

Warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie jest złożenie przez osobę rekomendującą zapisu na zakup akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w Biurze Maklerskim Alior Banku. Dla klientów, którzy skutecznie zarekomendują innym osobom otwarcie konta osobistego w Alior Banku przewidziano nagrodę w postaci trzech darmowych akcji GPW za każdego poleconego klienta. W ramach konkursu można zarekomendować 5 osób i tym samym zyskać bezpłatnie 15 dodatkowych akcji GPW. Dzięki temu składając zapisy w Biurze Maklerskim Alior Banku, Klient może zyskać znacznie więcej niż gdyby skorzystał z oferty w innej instytucji. 

Dodatkowo konkurs rekomendacyjny można połączyć z promocją 1+2= 0%, dzięki temu inwestorzy mogą również uzyskać pełne zwolnienie z prowizji maklerskiej na zakup akcji GPW. W przypadku gdy klient Biura Maklerskiego Alior Banku poleci minimum dwóm osobom otwarcie w Alior Banku rachunku brokerskiego i złożenie zapisu na akcje, uzyska zwolnienie z prowizji zarówno dla siebie jak i osób polecanych.

Aby rekomendujący otrzymał nieodpłatnie akcje, rekomendowany musi spełnić następujące warunki: otworzyć w oddziale Alior Banku rachunek osobisty do 30.11.2010 r.; otrzymać minimum jeden wpływ na rachunek do 31 grudnia 2010 oraz wykonać kartą płatniczą debetową  minimum jedną transakcję, która zostanie rozliczona do 31 grudnia 2010.  

Akcje GPW zostaną nabyte na rachunek rekomendującego w obrocie wtórnym do 31 01 2011 r. na podstawie oświadczenia rekomendującego o przystąpieniu do konkursu zawierającego upoważnienie dla Banku do złożenia w imieniu Klienta zlecenia kupna Akcji. Zakup Akcji zostanie opłacony przez Alior Bank.

Zapisy na ofertę zakupu akcji GPW przyjmowane są w Biurze Maklerskim Alior Banku do 27 października 2010.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu