Serenity pozyska kolejny kapitał na rozwój

20 października 2010 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na wyemitowanie przez władze Serenity 20 mln akcji kolejnej serii w ramach kapitału docelowego.

Nowe papiery Serenity zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd inwestorom w trybie oferty prywatnej. Podczas emisji wyłączone zostanie prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podjęta uchwała stanowi ważny etap na drodze dynamicznego rozwoju firmy.

– Jesteśmy zaangażowani w intensywny proces inwestycyjny. Obecnie przegotowujemy się do budowy domu opieki nad osobami starszymi w Straszynie koło Gdańska. Jesteśmy również w przededniu otwarcia drugiego już ośrodka rehabilitacyjnego na terenie Trójmiasta. A to dopiero początek. Chcemy otwierać kolejne domy opieki i placówki rehabilitacyjne, a to wiąże się ze sporymi nakładami inwestycyjnymi. Zgoda Rady Nadzorczej otwiera nam drogę do przeprowadzenia emisji, która pozwoli na realizację strategicznych dla Serenity projektów – mówi Marek Bylina, Dyrektor Zarządzający Serenity S.A.

Niespełna miesiąc temu spółka zamknęła emisję akcji serii I, w wyniku której inwestor strategiczny objął 20 mln akcji Serenity płacąc 45 groszy za papier. Zapewniło to firmie 9 mln dodatkowego kapitału.

– Naszym celem jest konsekwentne realizowanie strategii intensywnego rozwoju organicznego Serenity. Przeprowadzenie kolejnej emisji umożliwi nam realizację tego celu – dodaje Marek Bylina, Dyrektor Zarządzający Serenity S.A.

Ponadto, we wrześniu Serenity podpisało umowę z ubezpieczycielem Ergo Hestia. Dzięki niej poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, którzy objęci są ubezpieczeniem OC Ergo Hestia mogą w prosty sposób skorzystać z możliwości bezgotówkowego rozliczania za usługi rehabilitacyjne w ośrodku Serenity w Gdańsku. To pierwsza tego typu umowa w Polsce, która pokazuje, że spółka stawia na innowacje i ciągle umacnia swoją pozycję w branży.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu