Przejdź do treści

Pierwsza polisa sygnowana e-podpisem zamiast długopisem

Nowością na rynku są polisy podpisywane przez agenta przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Pionierem, który wykorzystał zalety e-podpisu do sprzedaży polis jest tradycyjny multiagent i właściciel serwisu Inseco.pl, firma Blue Media S.A.

Dotychczas internauci kupujący niektóre ubezpieczenia w modelu direct, tj. przez telefon i Internet, musieli czekać na list z papierową polisą z tradycyjnym, odręcznym podpisem nawet kilka dni. Teraz, w ciągu kilku minut od opłacenia składki, klienci Inseco.pl otrzymują e-mailem polisy podpisane elektronicznie przez agenta. Co ważne, taki cyfrowy podpis jest równoważny z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, gdyż w pełni spełnia wymogi określone w obowiązującej ustawie o podpisie elektronicznym oraz kodeksie cywilnym (art. 78 § 2.).

E-polisa z Inseco.pl po wydrukowaniu, zawiera wszystkie ważne informacje umożliwiające sprawdzenie autentyczności e-podpisu oraz poznanie treści umowy ubezpieczenia. Zaliczają się do nich m.in.:

imię i nazwisko, osoby podpisującej i wykonującej czynności agencyjne wraz z nazwą multiagenta (firmy) i numerem pod jakim figuruje ona w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, sposobem sprawdzenia prawdziwości podpisu; przepisy prawne zrównujące podpis elektroniczny i tradycyjny, potwierdzenie, że polisa została wygenerowana po opłaceniu składki.

– Wykorzystanie e-podpisu w directowym modelu sprzedaży ubezpieczeń wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy zwykle kupują polisę na ostatnią chwilę i liczą na natychmiastowe i niepodważalne potwierdzenie zawarcia umowy. Z biznesowego punktu widzenia e-podpis znacząco redukuje koszty związane z dystrybucją polis – mówi Marek Wyszkowski, menedżer projektu w firmie Blue Media, która jest operatorem marketu ubezpieczeń Inseco.pl.

Wdrożone rozwiązanie jest zgodne ze wszystkimi standardami technologicznymi i normami prawnymi dotyczącymi e-podpisu. Z tego powodu zaktualizowany został także regulamin Inseco.pl, dzięki czemu teraz klienci mogą otrzymywać e-polisy z e-podpisem. Nowy regulamin prostszymi słowami opisuje sposób sprzedaży ubezpieczeń. Jednocześnie proces zakupu pozostał zachowany w poprzedniej prostej formule, składającej się z 3 kroków.

– Przy implementacji e-podpisu w markecie ubezpieczeniowym wykorzystaliśmy kilkuletnie doświadczenie Blue Media, zgromadzone podczas realizacji podobnych projektów konsultacyjno – wdrożeniowych w firmach z branży energetycznej oraz telekomunikacyjnej – mówi Krystian Wesołowski, wicedyrektor działu ubezpieczeń w Blue Media.

Wszystkie oferty dostępne w markecie Inseco.pl mają charakter wiążący. Dzięki temu klient zawsze wie, ile finalnie zapłaci za ubezpieczenie. Ponadto cały przebieg transakcji jest zgodny ze szczególnymi przepisami o umowach zawieranych na odległość dotyczących usług finansowych, uregulowanych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Warto podkreślić ten wyróżnik Inseco.pl, gdyż większość innych serwisów porównujących ceny ubezpieczeń często prezentuje jedynie ceny orientacyjne, które w momencie potwierdzenia potrafią rozczarować klienta.