Marvin Gotttlieb i zarządzanie w systemie matrix

Doktor Marvin Gottlieb, autor cenionych książek biznesowych gościł z wizytą w Polsce. 21 pażdziernika w hotelu Sheraton w Warszawie, firma Oprandi Polska, wraz ze swoimi partnerami: Brytyjsko-Polską Izbą Handlową oraz Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą, zaprosiła tego wybitnego wykładowcę i praktyka zarządzania na seminarium pt. „Jak zwiększyć efektywność pracowników w organizacjach zarządzanych macierzowo”.

Marvin Gottlieb jest autorem wielu książek z dziedziny zarządzania i komunikacji. Najnowsza jego książka pt.: „The Matrix Organization Reloaded” (Reaktywacja organizacji macierzowej) stanowi rezultat jego badań i konsultacji prowadzonych z organizacjami próbującymi wykorzystać potencjał struktury macierzowej, przy jednoczesnej minimalizacji konfliktów, dezorientacji pracowników i nieskuteczności, które często towarzyszą kulturze organizacyjnej firm, w których działają interdyscyplinarne zespoły projektowe.

Na seminarium przybyło około 50 menedzerów reprezentujących  krajowe i zagraniczne spółki, z których wiele od lat zarządzanych jest w strukturze macierzowej. W czasie spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonego gościa, konsultantów Oprandi oraz przybyłych uczestników, którzy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Według dr Gottlieb’a istnieje wiele powodów, dla których pracownicy mają problem ze strukturą macierzową. Po pierwsze macierz może być niewłaściwie zbudowana, często niezgodnie z kulturą organizacyjną firmy. Pracownicy czują się wówczas zagubieni w sprawach wielokrotnego raportowania (np. dwóm kierownikom jednocześnie) , co sprawia, że trudno im ustalić priorytety swoich działań. Po drugie, niewłaściwa konstrukcja macierzy prowadzi do wewnętrznych konfliktów związanych z alokacją  zasobów, nadmierną ilością spotkań aranżowanych w celu uzgodnień, rozwiązywania sporów i mediacji. Po trzecie wreszcie, pracownik organizacji o strukturze macierzowej często raportuje do kierownika projektu, który ma niewielki, lub nawet żaden, wpływ na jego późniejszą ocenę pracy, za którą z kolei odpowiada menedżer funkcyjny.

Gdzie szukać zatem rozwiązań tych trudnych nierzadko sytuacji? Doktor Gottlieb uważa, iż istniejące wewnątrz organizacji przeszkody natury technicznej, społecznej czy kulturowej, łatwiej jest zaobserwować, zbadać i efektywnie nimi zarządzać patrząc z perspektywy doświadczonego konsultanta zewnętrznego. Jak wyjaśnia, „konsultanci biznesowy mają szersze spojrzenie na problemy i większe  doświadczenie we wprowadzaniu zmian strukturalnych w firmach. Na etapie wprowadzenia struktury macierzowej doświadczony ekspert odkryje potencjalne obszary konfliktu i przygotuje plan ich rozwiązania.  Może także wskazać rodzaj macierzy, która najlepiej pasuje do struktury danej firmy, pomóc znaleźć pracowników, których udział w strukturze macierzy przyczyni się w największym stopniu do jej sukcesu. Zapewni także niezbędną komunikację i szkolenia, które sprawią, że zarówno menedżerowie, jak i pracownicy będą gotowi i pozytywnie nastawieni do zmian. Ponadto będąc całkowicie neutralnym ułatwi przebieg ważnych i trudnych spotkań. Ekspert taki powinien także określić mierzalne wyznaczniki sukcesu i  zapewnić wsparcie strukturze macierzowej w miarę jej rozwoju”.

„Pomysł zorganizowania seminarium zrodził się z naszych rozmów z wieloma menedżerami, którzy na co dzień mają do czynienia ze strukturą macierzową (matrix) we własnej firmie.  Chcieliśmy przedstawić wyzwania i szanse stojące przed organizacjami, które realizują projekty lub zarządzane są w strukturze macierzowej. Nikt nie ma przecież wątpliwości, że wielofunkcyjne zespoły projektowe, łączące pracowników reprezentujących różne działy i specjalności, to dziś korporacyjna rzeczywistość. Mieliśmy pewność, że osoba Marvina Gottlieba, cenionego amerykańskiego specjalisty i autorytetu oraz autora wielu książek o tej tematyce, zapewni najwyższy poziom debaty oraz doda naszemu spotkaniu profesjonalny i prestiżowy charakter” powiedział Lionel Hall, Partner Oprandi Polska, która zorganizowała seminarium.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu