Hogart wdrożył oprogramowanie IBM Cognos Planning w pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne

Hogart – dostawca zaawansowanych systemów zarządczych, zakończył z sukcesem projekt wdrożeniowy oprogramowania IBM Cognos Planning oraz IBM Cognos BI – narzędzi dedykowanych procesom prognozowania, budżetowania oraz raportowania – w firmie Polskie Książki Telefoniczne.

Polskie Książki Telefoniczne to największy wydawca książek telefonicznych posiadający pozycję lidera z 48% udziałem w polskim rynku Yellow Pages. Za pośrednictwem zróżnicowanej oferty reklamowej drukowanej, ale przede wszystkim opartej na Internecie i nowych nośnikach tj. video, mobile, spółka dociera ze swoimi produktami do blisko 10 milionów użytkowników książek drukowanych, 1 miliona użytkowników CD oraz 3,5 miliona użytkowników serwisów internetowych (www.pkt.pl i www.ditel.pl). Pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne to profesjonalna i innowacyjna firma, na potencjał której składają się sukcesy i doświadczenie dwóch największych połączonych graczy polskiego rynku Yellow Pages – spółek pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne i DITEL SA.

Projekt realizowany dla firmy PKT.pl objął swoim zakresem zautomatyzowanie szeroko pojętego procesu planowania i budżetowania oraz raportowania finansowego.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Cognos Planning już dziś można mówić o licznych korzyściach, wśród których warto wymienić:

  • zdecydowane skrócenie czasu poświęcanego na proces tworzenia i weryfikację budżetu,
  • optymalizację procesu planowania sprzedaży, planowania HR,
  • integrację i automatyzację przepływu danych do IBM Cognos z innych systemów obecnych już w Pkt.pl, takich jak: kadrowo-płacowy HRB, finansowo-księgowy Infor FMS SunSystems oraz autorski system obsługi sprzedaży,
  • przejrzystość wszystkich danych w systemie,
  • centralizację danych pochodzących zarówno z planowania jak i wykonania,
  • automatyzację procesu raportowania,
  • bezpieczeństwo przechowywania danych oraz pełna kontrola nad ich wprowadzeniem.

Niewątpliwą zaletą rozwiązania IBM Cognos są również zaawansowane możliwości przeliczeń skomplikowanych modeli planingowych, co usprawnia codzienną pracę nad budżetem.

„Głównym kryterium wyboru rozwiązania Cognos Planning przez pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne były niezwykła elastyczność rozwiązania oraz jego szerokie możliwości rozwoju. Cognos Planning pozwala budować modele finansowe i prognozy w przeciągu kilku dni, a nie tygodni. Rozwiązanie pozwala na zmianę profilu kontrolerów finansowych z operatorów na analityków oraz dostarcza rzetelnej informacji dla kadry zarządczej w bardzo krótkim czasie. Cognos Planning jest niewątpliwie bardzo skutecznym narzędziem do zarządzania np. RZiS, bilansem i cashflow – tzw „rolling forecasts” lub „what if scenario” wykonywane są w ciągu jednego dnia. Cognos Planning to również integralność danych, szybkość i pełna kontrola procesów planowania.

Za Cognos Planningiem przemawiał również fakt, że jest to narzędzie bardzo intuicyjne w użytkowaniu i szybkie we wdrożeniu. Pracując z tym rozwiązaniem nie trzeba być ekspertem od oprogramowania lub pisania skryptów, ale kluczem do sukcesu pozostaje oczywiście zmotywowany zespół” – podkreśla Mariusz Pietuszyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych w PKT.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu