Przejdź do treści

Udane trzy kwartały Grupy Redan

Grupa Kapitałowa Redan wstępnie podsumowała wyniki po trzech kwartałach br. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 7% w porównaniu do wyniku osiągniętego w tym samym czasie w 2009 r. i wyniosły 222 mln zł. Szacunkowa wartość marży handlowej Grupy wzrosła o 20%. 

„Trzeci kwartał zakończyliśmy wzrostami sprzedaży i marży handlowej, zarówno w dyskontowym, jak i modowym sektorze naszej działalności. Jest to rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju na lata 2010-2012.” – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan S.A.

Ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy Redan jest uzyskiwana na rynku dyskontowym. Działająca na nim sieć sklepów Textilmarket po trzech kwartałach 2010 r. wypracowała 117,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu do roku poprzedniego. Jednocześnie wolumen marży handlowej zwiększył się o 23%. Co ważne dla wyników rośnie także sprzedaż w sklepach porównywalnych – w ciągu trzech kwartałów tego roku o 4%.

„W sektorze dyskontowym realizujemy strategię dynamicznego rozwoju sieci sklepów” – powiedział Bogusz Kruszyński. Od początku roku sieć sklepów Textilmarket zwiększyła się już o ponad 30 sklepów.

Na rynku modowym Grupa Redan konsekwentnie realizuje strategię budowy sklepów multibrandowych Top Secret&Friends. Obecnie jest ich już ponad 20 w największych miastach w Polsce. Ich rozwój w całości zrekompensował zamknięte w zeszłym roku sklepy monobrandowe Trolla. Łącznie w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2010 r. na rynku modowym w Polsce Grupa Redan zrealizowała taki sam poziom obrotów jak w roku poprzednim, czyli ponad 93 mln zł. Kluczowe znaczenie dla osiąganych na rynku modowym wyników ma przede wszystkim wolumen marży handlowej. Od początku roku wzrósł on o 24%, co bezpośrednio przekłada się na poprawę realizowanych wyników. W sklepach porównywalnych przychody zwiększyły się zaś o ponad 2%. Dobrze rozwijała się także sprzedaż poza granicami Polski: wzrosła o ponad 23%.

„Wypracowane od początku roku poziomy sprzedaży i marży są zgodne z naszymi oczekiwaniami i utwierdzają nas w przekonaniu, że osiągniemy zaplanowany na ten rok wynik.” – powiedział Bogusz Kruszyński.