Ruch nabiera rozpędu

RUCH SA jest jednym z największych w kraju dystrybutorów prasy. Posiada 40,27% udziału w rynku kolportażu prasy, według danych Izby Wydawców Prasy. W punktach sprzedaży Spółki dostępnych jest ponad 3,8 tys. tytułów. Ogółem, RUCH SA dostarcza prasę do ponad 27,9 tys. placówek w całym kraju. Spółka jest też znaczącym dystrybutorem artykułów codziennego użytku FMCG.

RUCH SA w swojej strategii rozwoju na lata 2008-2011 postawił sobie za cel usprawnienie działania przedsiębiorstwa oraz intensyfikację jego rozwoju, aby zapobiec ewentualnym negatywnym dla firmy skutkom światowego kryzysu. Jednym z najważniejszych narzędzi, służących realizacji tych celów, jest misternie skonstruowany i dopasowany do indywidualnych wymagań firmy centralny system informatyczny, oparty na Oracle E-Business Suite. Umożliwia on m.in. kontrolę nad rozsianymi po całym kraju oddziałami, kioskami i hurtowniami, ich stanem finansowym oraz przepływem towarów. Na początku 2010 roku system obejmował 4 z 16 oddziałów spółki, zaś strategia jej rozwoju zakładała podłączenie pozostałych oddziałów do końca 2011 roku. Dla realizacji tego zadania niezbędne było odpowiednie przygotowanie zasobów informatycznych firmy.

Zintegrowany system informatyczny w RUCH SA w ówczesnej konfiguracji działał poniżej oczekiwań i możliwości. W okresie podsumowania miesiąca był tak przeciążony, że niektórzy pracownicy firmy zmuszeni byli pracować w zwiększonym wymiarze godzin. Pociągało to za sobą wzrost kosztów pracy oraz zmniejszenie stopnia wykorzystania infrastruktury. Oprócz strat finansowych, pojawiło się niebezpieczeństwo zatrzymania realizacji strategii rozwojowej spółki. Aby temu zapobiec, postanowiono przeprowadzić optymalizację działania systemu.

Firma GridwiseTech podjęła się tego wyzwania. Spółka ta specjalizuje się w skalowalności, wydajności i niezawodności systemów informatycznych. Wspomaga przedsiębiorstwa w formułowaniu strategii IT, projektując architekturę systemu tak, aby w przyszłości sprostał zwiększonemu zapotrzebowaniu.

Inżynierowie GridwiseTech zaplanowali i przeprowadzili optymalizację wewnątrzbazodanową systemu, zgodnie z autorską metodyką, która obejmuje sprawdzone wzorce podejścia do problemów wydajnościowych. Rezultat końcowy przewyższył wstępne założenia RUCH SA – zamiast oczekiwanego skrócenia czasu wykonywania zdefiniowanych wcześniej zapytań SQL o 60%, uzyskane przyspieszenie było kilkukrotnie większe. W ramach projektu, firma GridwiseTech przeprowadziła również analizę strategiczną możliwości rozwoju systemu. Końcowe rekomendacje będą pomocne przy realizacji założeń długofalowego planu rozwoju spółki RUCH SA.

Piotr Więckowski, Główny Specjalista w Biurze Systemów Informatycznych RUCH SA podsumował projekt: „Projekt optymalizacji został przeprowadzony profesjonalnie, z dbałością o szczegóły. Efekt końcowy mile nas zaskoczył, nie spodziewaliśmy się aż takich wyników. Współpraca z firmą GridwiseTech to był dobry wybór, który przyniesie nam długoterminowe korzyści i oszczędności, a w dalszej perspektywie umożliwi kontynuację realizacji strategii rozwoju firmy RUCH SA.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu