Przejdź do treści

Jak Polacy korzystają z mediów mobilnych?

Jakie są zalety korzystania z mediów mobilnych? Jak i gdzie się z nich korzysta? Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Wirtualna Polska i Orange Advertising Network prezentują wyniki badania „Mobile Exposure”.

Wirtualna Polska i Orange Advertising Network prezentują szczegółowe dane na temat rynku Internetu mobilnego w Polsce. Niezależne badanie Mobile Exposure, zrealizowane na przełomie marca i kwietnia 2010 przez TNS Global, odpowiada m.in. na pytanie, jak Polacy korzystają z Internetu przez komórkę.

Mobile Exposure Polska jest częścią projektu Mobile Exposure Europe, koordynowanego i zaprojektowanego przez Orange Advertising Network. Podobne badania przeprowadzono we Francji, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Cel badania

Celem Exposure research było dogłębne zbadanie, opisanie i zrozumienie rynku Internetu dostępnego za pośrednictwem telefonu komórkowego.

„Chcieliśmy się dowiedzieć, ilu jest użytkowników mediów mobilnych, kim są, jak i gdzie korzystają z Internetu w telefonie komórkowym, jakich treści szukają, ile czasu na niego poświęcają i jakie mają postawy wobec reklamy w nowym medium oraz m-commerce. – wyjaśnia Izabela Koroś z Wirtualnej Polski, koordynator badania w Polsce.

Chodziło przy tym o maksymalnie szerokie ujęcie tematu. Oprócz „zwykłego” surfowania po Internecie, brano pod uwagę korzystanie z telewizji internetowej, radia internetowego, usługi geolokalizacji, z gier, plików wideo i muzycznych ściąganych na telefon komórkowy.

Exposure research jest unikalnym badaniem tego typu w Polsce. Przeprowadzono je na bardzo dużej próbie, obejmuje niezwykle szeroki zakres zagadnień i, przede wszystkim, poświęcone jest tylko mediom mobilnym. To odpowiedź na potrzeby rynku, który dotąd nie robił aż tak pogłębionych analiz. – dodaje Izabela Koroś – Do tej pory dostępne były na przykład dane z NetTracka, w którym, tak naprawdę, zadawano respondentom zaledwie kilka pytań na temat Internetu mobilnego.

Użytkownicy mediów mobilnych w Polsce

Z badania wynika, że w Polsce jest około 11% użytkowników mediów mobilnych w populacji osób w wieku 15+. Wśród nich przeważają mężczyźni – 62%. (Podobnie ma się rzecz we Francji, podczas gdy w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii proporcje kobiet i mężczyzn są nieco bardziej wyrównane).

W Polsce użytkownik mediów mobilnych to dość młody mężczyzna (3/4 użytkowników jest poniżej 35 roku życia, w grupie mężczyzn – 2/3). Jednak, gdy przyjrzymy się bliżej wynikom badania, dostrzegamy, jak niejednorodna jest tak naprawdę grupa użytkowników mediów mobilnych. Z jednej strony są to osoby bardzo młode, uczące się lub studiujące, które tym samym dopiero zdobywają wykształcenie i których siła nabywcza nie jest aktualnie zbyt wysoka, z drugiej – liczna jest grupa osób dobrze wykształconych, nieźle zarabiających, o wysokim statusie zawodowym. W Polsce studenci i uczniowie stanowią 32% użytkowników mediów mobilnych, a osoby pracujące – 56%.

Dla porównania, w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii jest stosunkowo wyższy udział osób pracujących (między 60% a 71%), mniejszy zaś uczniów i studentów.

Częstotliwość korzystania

Korzystanie z mediów mobilnych w Polsce ma charakter nieregularny i incydentalny. Media mobilne pozwalają „zabić czas” w chwilach nudy, znaleźć drogę, bądź informację o dogodnej przesiadce. Natomiast w załatwianiu codziennych spraw wciąż najczęściej pomaga nam komputer. Znajduje to odzwierciedlenie w wizerunku poszczególnych mediów. W Polsce media mobilne są postrzegane jako nowoczesne i innowacyjne, natomiast „tradycyjny” Internet, dostępny za pośrednictwem komputera PC, jako wygodny, kreatywny, wszechstronny i spersonalizowany.

Co ciekawe, we Francji i Hiszpanii sytuacja wygląda odwrotnie: to media mobilne są bardziej spersonalizowane – zapewne dlatego, że korzysta się z nich nieco więcej i użytkownicy są z nimi bardziej zaznajomieni.

Bariery korzystania

Główne bariery dla naszych rodaków w przypadku mediów mobilnych to: cena (41%), wielkość ekranu, która ogranicza wygodę i czytelność treści (37%) oraz brak szybkiego połączenia (36%).

Co ciekawe, cena jest główną barierą w Polsce i Hiszpanii, natomiast w Wielkiej Brytanii i Francji ma mniejsze znaczenie.

Zalety korzystania

Polscy użytkownicy doceniają szybkość dostępu do danych przez telefon komórkowy (29%), a także fakt, że informacje dostępne są w każdym miejscu (38%) i o każdej porze (24%). Z uwagi na koszty, z Internetu w telefonie komórkowym korzysta się raczej krótko. Tylko około 1/3 użytkowników korzysta z Sieci przez telefon komórkowy – za jednym razem – 10 minut lub dłużej.

Z czego i gdzie korzystamy?

Oprócz zwykłego przeglądania stron przez telefon komórkowy (w tym przeglądania stron znanych z tradycyjnego Internetu) użytkownicy korzystają z aplikacji – 45%, różnych form komunikacji (zwłaszcza poczty elektronicznej – 42%, portali społecznościowych – 39% i komunikatorów – 32%), a także planów miast i geolokalizacji – 44%. Szukają głównie wiadomości – 87%, rozkładów jazdy w środkach komunikacji – 81%, prognoz pogody – 77%, i muzyki – 76%.

Sporym zainteresowaniem cieszą się informacje dla kierowców (69%): o korkach, objazdach, utrudnieniach w ruchu, ale też informacje lokalne (67%), repertuar kin (66%) i wiadomości o imprezach (58%).

Przy analizie miejsc korzystania z mediów mobilnych w krajach objętych badaniem, wyraźnie widać interesujące różnice międzykulturowe. W Polsce i Francji korzysta się z nich najczęściej w domu (odpowiednio: 73% i 70%), w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii – poza domem, miejscem pracy i środkami komunikacji, czyli na imprezach, wyjściach, spotkaniach (74% w obu przypadkach).

Wbrew potocznym wyobrażeniom, w żadnym z krajów komunikacja miejska nie była wskazywana jako najczęstsze miejsce korzystania z mediów mobilnych.

Czego szukamy?

W Polsce w domu szuka się głównie rozrywki i ściąga pliki (muzykę – 76%, gry – 75%, filmy – 66%), co może się wiązać z dostępem do sieci WIFI. W środkach komunikacji miejskiej: planów miast (47%), rozkładów jazdy (24%) i informacji o korkach, objazdach oraz utrudnieniach w ruchu drogowym (25%). W pracy i w szkole korzysta się przez telefon komórkowy z poczty (57%) i komunikatorów (58%), co prawdopodobnie wiąże się z faktem, że korzystanie z poczty i komunikatorów za pośrednictwem komputera PC jest niekiedy w tych miejscach niemożliwe lub utrudnione.

M-commerce i m-reklama

W Polsce użytkownicy mediów mobilnych mają sporo doświadczeń z m-commerce: 33% zapłaciło za coś przy pomocy telefonu komórkowego (w dowolny sposób, w tym również przez SMS), a 36% dokonało w ten sposób rezerwacji. Dobrze prezentujemy się na tle pozostałych krajów, gdzie zakupów przez telefon komórkowy dokonało 15-25% użytkowników, a rezerwacji – 24-30%.

Jeszcze więcej, bo aż 40 % polskich użytkowników, zamierza w przyszłości kupić coś przez telefon komórkowy, a 52% – coś zarezerwować.

55% polskich użytkowników zrobiłoby niewielkie zakupy przez telefon komórkowy, których koszt byłby dodawany do miesięcznego rachunku (37-43% w innych krajach).

28% zauważyło reklamę podczas przeglądania stron internetowych przez telefon komórkowy, a 16% kliknęło na nią przynajmniej raz.

W Polsce 16% użytkowników mediów mobilnych deklaruje, że jest zainteresowanych reklamą mobilną i jest to odsetek zbliżony do Francji i Hiszpanii. Obawy polskich użytkowników dotyczące korzystania w reklamy mobilnej wiążą się przede wszystkim z obawami przed zwiększeniem kosztów korzystania z Internetu. Warto natomiast podkreślić, że Polacy biorący udział w badaniu mają pozytywne nastawienie do niestandardowych form promocji (np. sponsorowanych aplikacji).