1000 wolontariuszy Citi Handlowy pomoże 19000 potrzebujących

Ponad 100 projektów pomocy przedszkolakom, uczniom oraz osobom niepełnosprawnym zrealizują wolontariusze Citi Handlowy. Działania odbędą się w ramach V Światowego Dnia Citi dla Społeczności, obchodzonego 23 października w Polsce, a także na całym świecie. 

Już po raz piąty Citi Handlowy ogłosił konkurs dla pracowników „Wolontariusz na Bank!”, w którym mogli oni zgłaszać własne inicjatywy wolontarystyczne. W całej Polsce zrealizowane zostaną projekty, na które Citi Handlowy przekazał 300 000 zł. W ramach V Światowego Dnia Citi dla Społeczności wolontariusze przeprowadzą prace remontowe, porządkowe i dekoracyjne w ponad 70 szkołach, domach dziecka, i przedszkolach, także tych, które ucierpiały w tegorocznej powodzi – odnowią sale lekcyjne, boiska, place zabaw. Ponadto przygotują zajęcia edukacyjne i animacje dla najmłodszych, zorganizują wycieczki dla podopiecznych domów dziecka. Będą pracowali ośrodkach dla osób niepełnosprawnych i starszych, a także w schroniskach dla zwierząt.

Wszystkie projekty zostaną zrealizowane dzięki zaangażowaniu pracowników Citi Handlowy, którzy znaleźli instytucje i osoby potrzebujące pomocy, a także zdecydowali się przeznaczyć czas na pracę wolontarystyczną na ich rzecz.

Wolontariusze Citi Handlowy pomagają rozwiązywać realne problemy społeczności, w których na co dzień żyją i pracują. Dzięki temu nie są to projekty oderwane od rzeczywistości, lecz jak najlepiej dostosowane do potrzeb  – powiedział Krzysztof Kaczmar, Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, która od 5 lat koordynuje Program Wolontariatu Pracowniczego w banku. Zeszłoroczna polska edycja Światowego Dnia Citi dla Społeczności pod względem liczby wolontariuszy była największą w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) i trzecią na świecie spośród 90 krajów, w których Citigroup realizuje ten projekt. W Polsce jest to wydarzenie absolutnie wyjątkowe ze względu na autentyczne zaangażowanie pracowników, ale także jego skalę – dodaje Krzysztof Kaczmar.

Pracownicy, którzy nie zgłosili własnych pomysłów, mogą włączyć się w realizację projektów zaproponowanych przez kolegów lub przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Fundacja Kronenberga zbiera informacje o zapotrzebowaniach organizacji pozarządowych i na bieżąco przedstawia je pracownikom banku zainteresowanym wolontariatem. W tym roku podczas V Światowego Dnia Citi dla Społeczności proponuje ona zaangażowanie się m.in. w akcje krwiodawstwa, zajęcia artystyczne „Hocki-Klocki”, warsztaty „Jak kochać dziecko?” (organizowane wspólnie z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom), a także projekty z zakresu edukacji finansowej „Grosikowe Wędrówki” dla uczniów klas III szkół podstawowych.

Światowy Dzień Citi dla Społeczności ma otwartą formułę. Wolontariuszami mogą zostać także klienci czy partnerzy biznesowi Citi Handlowy. Zaproszenia do udziału w programie kierowane są również do przedstawicieli lokalnych społeczności, takich jak władze samorządowe, proboszczowie parafii, dyrektorzy szkół i ośrodków zdrowia.

Citi Handlowy jest liderem wolontariatu pracowniczego w Polsce. Poprzez wolontariat inspiruje swoich pracowników do angażowania się w akcje społeczne, ale także pomaga w realizowaniu zadań, prowadząc szkolenia i wspierając finansowo najciekawsze projekty.

źródło/autor: Citi Handlowy

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu