Rada Nadzorcza WDB Brokerzy Ubezpieczniowi S.A. powołała nowego członka zarządu

Rada Nadzorcza WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – brokera ubezpieczeniowego notowanego na NewConnect – powołała w skład zarządu Bartłomieja Krzusa, który do tej pory zajmował się w firmie biurem likwidacji szkód komunikacyjnych. Obecnie, jako członek zarządu Bartłomiej Krzus będzie odpowiedzialny za nadzór nad Biurem Sprzedaży oraz Biurem Oceny Ryzyka i Likwidacji Szkód.

„Pan Krzus pracuje w WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi od ponad dwóch lat. Zdobył potrzebne doświadczenie oraz wiedzę. Zauważyliśmy jego zaangażowanie w pracę oraz profesjonalne podejście do klientów. W związku z ogłaszanymi już wcześniej fuzjami, pojawiła się potrzeba stworzenia prężnie działającej struktury w zakresie sprzedaży oraz oceny ryzyka i likwidacji szkód. Jest to odpowiednia osoba na właściwym miejscu.” – komentuje Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Bartłomiej Krzus jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Karierę zawodową zaczynał w sektorze likwidacji szkód komunikacyjnych. Długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie zdobył pracując w autoryzowanym serwisie. W WDB BU S.A. do tej pory pełnił funkcję Dyrektora Biura Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka.

Listy intencyjne

W ostatnich tygodniach września WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informował o podpisaniu kolejnych listów intencyjnych dotyczących przejęć podmiotów z sektora ubezpieczeń. Strony ustaliły, że właściwe umowy zostaną podpisane do 31 grudnia br.

Przejęcia pomogą WDB w stworzeniu dużego podmiotu na rynku ubezpieczeń w Polsce oraz rozszerzeniu zakresu działalności.

„Od momentu debiutu na rynku alternatywnym podpisaliśmy trzy listy intencyjne w sprawie przejęć. Wszystkie te procesy powinny- zgodnie z ustaleniami, zakończyć się jeszcze w tym roku. Przejęcia zostaną przeprowadzone w celu stworzenia jednego, silnego podmiotu w sektorze ubezpieczeń na rynku polskim. Firmy, z którymi zostały podpisane listy intencyjne, oferują usługi komplementarne do tych świadczonych obecnie przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi. Rozszerzenie zakresu naszej działalności pozwoli na zdobycie nowych klientów, a co za tym idzie wzrostu poziomu przychodów. Na chwilę obecną prowadzimy rozmowy z jeszcze kilkoma podmiotami, o wszelkich konkretnych i formalnych postanowieniach będziemy na bieżąco informować rynek.”- mówi Krzysztof Cichecki, Prezes Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zadebiutowali na rynku alternatywnym podczas trzeciej edycji konferencji NewConnect Convention we Wrocławiu. Spółka jest pierwszym brokerem ubezpieczeniowym, którego akcje są notowane na NewConnect.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu