Novem dla kampanii społecznej „Koniec z głodem”

15 października rozpoczęła się kampania reklamowa realizowana przez Novem, wspierająca program społeczny „Koniec z głodem”, organizowany przez firmę Unilever we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności i organizacją studencką CEMS. Celem działań Novem jest promowanie w sieci serwisu www.konieczglodem.pl.

Bannery reklamowe informujące o akcji będą wyświetlane na stronach internetowych wydawców zrzeszonych w sieci afiliacyjnej Novem, którzy przystąpią do programu. Kreacje kierują internautów do serwisu www.konieczglodem.pl, za pośrednictwem którego można pomóc ofiarom głodu i niedożywienia.

Każdy z wydawców należących do sieci afiliacyjnej Novem, która zrzesza obecnie kilkadziesiąt tysięcy serwisów internetowych, może aktywnie włączyć się w propagowanie idei walki z głodem. Dzięki temu informacje o kampanii „Koniec z głodem” mają szanse szybko rozprzestrzenić się w internecie oraz dotrzeć do jak największej liczby internautów.

Informacje o kampanii „Koniec z głodem”

Kampania społeczna „Koniec z głodem” organizowana jest z okazji Światowego Dnia Żywności, który jest obchodzony 16 października. Jej celem jest pomoc zarówno osobom cierpiącym z głodu w odległych państwach, jak i tym, którzy borykają się ze skutkami niedożywienia w Polsce. Platformą internetową kampanii jest strona www.konieczglodem.pl, poprzez którą można przekazać pieniądze na wsparcie dwóch programów: zakupu kuchni mobilnych w Polsce oraz dożywiania dzieci w szkołach w głodujących państwach. Unilever współpracuje z Bankami Żywności od 12 lat. W tym czasie przekazał ponad 2 386 000 kg żywności dla potrzebujących, m.in. margaryny, zupy, gotowe dania (w słoikach, torebkach, fixy), herbaty, majonezy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu