Jutro debiut obligacji Solveco na Catalyst

Jutro na rynku Catalyst zadebiutują obligacje recyklingowej spółki Solveco S.A. Do obrotu trafi 2 640 zabezpieczonych obligacji o zmiennym oprocentowaniu i wartości nominalnej 1 000 zł każda. To już 44 firma, której obligacje korporacyjne będą notowane na Catalyst. Spółka jest także w toku oferty prywatnej akcji, z której planuje pozyskać do 8 mln zł.

Do obrotu na Catalyst trafi 400 obligacji serii A o terminie wykupu 30 kwietnia 2012 oraz 2.240 obligacji serii B o terminie wykupu 28 czerwca 2011 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, spółka wypłaciła już pierwsze kwartalne odsetki w wysokości 9,86% od obligacji serii A oraz w wysokości 10,85% od obligacji serii B.

„Pozyskane środki przeznaczymy na zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez dalszą rozbudowę posiadanych instalacji, m.in. do recyklingu odpadów rozpuszczalnikowych – powiedział Remigiusz Zbirek, prezes zarządu Solveco S.A.  „Pozwoli to także wzbogacić ofertę Solveco o nowe usługi.” – dodał. 

Solveco, którego rok obrotowy trwa do końca marca szacuje, że dzięki zakładanym inwestycjom poziom produkcji rozpuszczalników i innych wyrobów wzrośnie z ok. 8 tys. ton w roku 2010/2011 do ponad 40 tys. ton w roku 2014/2015, , co powinno zaspokoić popyt na produkty i usługi spółki. Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych została oszacowana na ok. 12 mln zł netto. Koniec inwestycji planowany jest na lata 2012-2013. Na koniec roku obrotowego 2009/2010 spółka zanotowała przychody na poziomie 15,8 mln zł oraz związaną z zakupem zakładu produkcyjnego stratę netto w wysokości 0,59 mln zł, która w ocenie Zarządu nie jest stratą znaczącą, uwzględniając koszty utrzymania modernizowanego zakładu oraz biorąc pod uwagę skalę prowadzonych inwestycji. Dane za I kw. bieżącego roku obrotowego spółki (kwiecień-czerwiec), pokazują pierwsze efekty prowadzonych inwestycji (dodatni wynik na sprzedaży oraz dodatni wynik netto). Po zakończeniu Programu Inwestycyjnego oczekiwany jest dynamiczny wzrost przychodów oraz istotna zmiana struktury kosztów wynikająca ze wzrostu znaczenia recyklingu w działalności spółki, czego rezultatem będzie m.in. istotny wzrost rentowności i konkurencyjności produkcji.

źródło/autor: Solveco

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu