Badania nad technologiami nowej generacji prezentowane w Intel Ireland

Intel zatrudnia w Europie ponad 1000 specjalistów zajmujących się badaniami i rozwojem, którzy pracują nad stworzeniem światowej klasy ekosystemu innowacji. Impreza Research and Innovation, w tym roku zorganizowana na kampusie Intel Ireland, stanowi ważny element promowania tej wizji w Europie. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było „Budowanie inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa poprzez partnerstwo w zakresie badań i innowacji”. Chodzi o to, aby zbadać, jak społeczeństwo może wykorzystać innowacje w celu rozwiązania licznych problemów spowodowanych przez zawirowania gospodarcze, wyczerpujące się w coraz szybszym tempie zasoby naturalne oraz nierówności i wykluczenie społeczne.

W konferencji wzięło udział ponad 400 delegatów z Europy i Bliskiego Wschodu, reprezentujących przedsiębiorstwa, instytucje akademickie i administrację państwową. W tym roku impreza odbywała się na kampusie Intel Ireland w Leixlip w hrabstwie Kildare w Irlandii, który jest europejskim centrum doskonałości produkcyjnej Intela. Na terenie kampusu znajdują się zakłady produkcyjne Ireland Fab Operation oraz Fab 24, w których wytwarzane są mikroprocesory krzemowe najnowszej generacji.

Kampus Intel Ireland gościł też kilka inicjatyw badawczo-rozwojowych, w tym Innovation Open Lab – Ireland,  europejski zespół badań i innowacji produktowych należący do grupy Intel Digital Health, a także grupę Intel Technology and Manufacturing Research Europe, która zajmuje się badaniami nad krzemem i nanotechnologią oraz zaawansowanymi procesami produkcji, a także współpracą w ramach niedawno rozpoczętej rządowej inicjatywy Competency Center.

Wykorzystując dynamiczne badania prowadzone na kampusie Intel Ireland, konferencja przybliżyła strategiczne badania w dziedzinie krzemu i nanotechnologii, zaawansowanego wytwarzania, technologii opieki nad osobami starszymi oraz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technologii.

Pierwszy dzień konferencji upłynął pod znakiem przemówień kilku prominentnych osób, które zajęły się różnorodnymi tematami, w tym strategią Europa 2020 i miejscem badań oraz innowacji w tej strategii, okazjami, jakie stwarzają Irlandii sztandarowe projekty, globalnymi perspektywami ekonomicznymi i rolą technologii w naszej przyszłości.

Konferencję otworzył Conor Lenihan, minister nauki, technologii i innowacji, który stwierdził, że prace badawczo-rozwojowe prowadzone wspólnie przez przemysł i instytucje akademickie przyczyniają się w dużym stopniu do ożywienia gospodarczego w Irlandii.

Minister Lenihan powiedział, że „motyw tej konferencji nie mógłby być bardziej trafny, ponieważ rozwijanie gospodarki inteligentnej, opartej na innowacyjności jest kluczowym wyzwaniem, przed jakim stoi Irlandia. Partnerstwa branżowo-akademickie i wspólne badania odgrywają w tym ważną rolę, ponieważ dzięki nim irlandzkie przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne i mogą wykorzystać nowe możliwości ekonomiczne”.

Wśród szerokiej gamy poruszanych tematów znalazło się również miejsce na perspektywę akademicką.

Główny prelegent, profesor Brian MacCraith z Uniwersytetu Dublińskiego, omówił rolę współczesnych uniwersytetów w transformacji socjoekonomicznej, podkreślając konieczność skupienia się na tradycyjnych badaniach oraz bezpośredniego zaangażowania się w wielkie wyzwania społeczne — takie jak zdrowie, środowisko, potrzeby energetyczne, starzenie się populacji oraz zasoby wodne.

Podczas pierwszego dnia trzydniowej konferencji wystąpił również Gordon Graylish, wiceprezes grupy sprzedaży i marketingu w firmie Intel, oraz dr  Genevieve Bell, która jest dyrektorem niedawno założonego laboratorium badań nad interakcjami i doświadczeniami.

Tworzenie doświadczeń technologicznych nowej generacji zaczyna się od zrozumienia, co ludzie najbardziej lubią w swoim codziennym życiu. W swoim przemówieniu dr Bell poruszyła temat złożonych relacji między technologią a społeczeństwem. „Bardzo interesują mnie wzajemne oddziaływania technologii i praktyk kulturalnych — oraz wpływ, jaki będą one miały na naszą przyszłość”. Jak podkreśliła Bell, firmy muszą zrozumieć, że różne społeczeństwa mogą mieć różne oczekiwania, reguły i stopnie akceptacji technologii, a zadaniem jej laboratorium jest zrozumienie tych różnic w celu stworzenia unikatowych doświadczeń, które spodobają się ludziom.

Podczas kolejnych dni konferencji odbyły się szczegółowe sesje poświęcone głównym obszarom badawczym, warsztaty skupione na nanotechnologii i nauce designu, sesja plakatowa prezentująca ponad 100 streszczeń prac badawczych oraz wystawa technologii Intela.

Konferencja 2010 Intel European Research & Innovation (ERIC) składa się z dwóch oddzielnych części. Pierwsza część odbyła się w Brunszwiku w Niemczech w dniach 21-22 września i skupiała na  programowaniu wielordzeniowym/równoległym, wbudowanej/samochodowej technologii komputerowej, przetwarzaniu wizualnym oraz cyfrowej Europie/otwartej innowacji. Druga część odbyła się w Leixlip w Irlandii w dniach 12-14 października.

źródło/autor: Intel

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu