DIALOG przy unijnym wsparciu zrealizuje kolejny duży projekt inwestycyjny w Łodzi

Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Telefonii DIALOG S.A. w województwie łódzkim”. Przedsięwzięcie zajęło pierwsze miejsce w konkursie wniosków o dotację „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt Telefonii DIALOG dotyczy budowy szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej w technologii pasywnej sieci optycznej –  tzw. „światłowód do domu”  – na obszarze łódzkich osiedli Widzew i Olechów. Docelowo przedsięwzięcie obejmie około 22,5 tys. lokali. Dodatkowo w ramach projektu w okolicach Łodzi rozbudowana zostanie radiowa szerokopasmowa sieć dostępowa. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2011 roku. Całościowy koszt przedsięwzięcia wyniesie prawie 13 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach RPO  – ponad  4, 6 mln zł.

– Telefonia DIALOG otrzymała najwyższy procent liczby punktów (ponad 86) pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi ze wszystkich pozytywnie ocenionych podmiotów – podkreśla Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego.

– Jednym z priorytetów strategii DIALOGu jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, gwarantujących wdrożenie innowacyjnych, niespotykanych dotąd w naszym kraju na szeroką skalę usług multimedianych i telekomunikacyjnych – mówi Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu Telefonii DIALOG. – A Łódź to prężnie rozwijające się miasto, które zasługuje na najlepsze rozwiązania – dodaje prezes Miszuk.

Warto przypomnieć, że Telefonia DIALOG realizuje już w Łodzi, na osiedlu Retkinia, projekt budowy szerokopasmowej sieci w technologii PON i doprowadzenia światłowodów wprost do domów klientów. Docelowo w zasięgu budowanej infrastruktury znajdzie się ok. 19 tysięcy mieszkań osiedla Retkinia, jego zakończenie planowane jest również na 2011 rok. To część największego w Polsce projektu wdrożenia innowacyjnych usług w oparciu o pasywną sieć optyczną (PON), na który Telefonii DIALOG przyznano unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

– Realizacja obydwu projektów oznacza objęcie nowoczesną infrastrukturą światłowodową  ok. 41,5 tys. lokali, czyli ok. 100 tys. (13%) mieszkańców Łodzi – podkreśla Arkadiusz Miszuk, prezes zarządu DIALOGu.

– Cieszę się, że dzięki projektom realizowanemu przez DIALOG Łódź osiągnie najwyższy w Polsce współczynnik dotarcia światłowodem wprost do domów mieszkańców – podsumowuje Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Oprócz Telefonii DIALOG – która jest jedynym podmiotem biznesowym na tej liście – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego przyznano Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej oraz Gminie Miasto Łowicz. Łączna wartość wszystkich trzech projektów to niemal 80,2 mln zł, w tym dofinansowanie unijne wyniesie ponad 53,2 mln zł.

Budowa ultra szybkiej sieci na odcinku tak zwanej ostatniej mili, czyli wprost do domu klienta, pozwoli Telefonii DIALOG jeszcze lepiej odpowiedzieć na największe wyzwania stawiane obecnie operatorom – gigantyczny wzrost ilości transmitowanych danych. Zaletą światłowodu jest bowiem prędkość przesyłu. Podczas gdy obecnie kierowane oferty do klientów w Polsce zapewniają średnio 2-8 Mbit/s, światłowód już teraz pozwala na przesył z prędkością 1Gbit/s, a w przyszłości będzie oferował nawet 10Gbit/s. Dzięki nowej sieci DIALOG będzie mógł dostarczać w ramach usługi cyfrowej telewizji (IPTV) coraz bardziej popularne kanały o wysokiej rozdzielczości (HD) i to dostępne np. na dwóch niezależnych odbiornikach.

W niedalekiej przyszłości DIALOG zaoferuje też klientom o wiele bardziej zaawansowane usługi dodane takie jak np: Internet TV – usługa umożliwiająca korzystanie z internetu za pośrednictwem odbiornika telewizyjnego, wideomonitoring domu podczas nieobecności abonenta, sklepy on-line, do których użytkownik miałby dostęp z poziomu telewizora – za pomocą pilota. Dzięki szybkiej, niezawodnej sieci klienci DIALOGu będą też mogli korzystać z zalet telepracy, e-learningu, e-administracji, e-usług czy interaktywnej rozrywki.

źródło/autor: Telefonia DIALOG

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu