Przejdź do treści

West Real Estate S.A. planuje debiut na NewConnect

West Real Estate S.A., spółka zajmująca się nabywaniem i zarządzaniem nieruchomościami, przygotowuje się do debiutu na NewConnect. Wprowadzenie Spółki na rynek publiczny planowane jest jeszcze w 2010 roku.

Spółka działa od 2007 roku. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w trzech branżach: paliwowej, nieruchomości komercyjnych oraz hotelarskiej. Działania strategiczne w każdej z wyszczególnionych branż sprowadzają się do zakupu nieruchomości posiadających wysoki potencjał ekonomiczny, których funkcjonowanie przynosić będzie Spółce wymierne korzyści finansowe.

W ramach emisji prywatnej Spółka chce pozyskać środki, które planuje przeznaczyć na finansowanie dalszych planów biznesowych. Jednym z nich jest wykup od obecnego właściciela obiektu, budynku stacji paliw wraz z infrastrukturą – MOP Statoil Okmiany, zlokalizowanego przy autostradzie A4/A18. Stacja zarządzana jest obecnie przez spółkę zależną Emitenta – Ewa Maj Sp. k. Wartość inwestycji wynosi 11,0 mln zł, a wykup planowany jest na IV kwartał 2010 r.

Cele strategiczne Spółki na lata 2011-2012 to – poza wykupem stacji paliw – także nabycie w I kwartale 2011 r. nieruchomości o charakterze biurowym zlokalizowanej przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi z przeznaczeniem powierzchni biurowej i handlowej pod wynajem. Oprócz tego planowane jest także zaadaptowanie poniemieckiego kompleksu sanatoryjnego położonego w miejscowości Barcinek k. Jeleniej Góry na obiekt o charakterze hotelowym, który będzie miejscem świadczenia usług noclegowych w połączeniu z odnową biologiczną (SPA & Wellness). Obiekt będzie pierwszym hotelem w Polsce wyposażonym w innowacyjną technologię zapewniającą podwyższenie jego efektywności energetycznej oraz zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, czego potwierdzeniem będzie certyfikacja budynku zgodna ze standardem LEED Green Building Rating System. Rozpoczęcie prac planowane jest na IV kwartał 2011 r., a zakończenie inwestycji ma nastąpić w połowie 2012 r.

– „Dokapitalizowanie z wykorzystaniem finansowania pochodzącego od inwestorów giełdowych to tylko jedna z przyjętych dróg pozyskiwania kapitału. Równolegle staramy się o dofinansowania ze środków unijnych dla MŚP oraz od PARP. We wrześniu 2009 roku złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie innego projektu związanego z rewitalizacją obiektu w miejscowości Barcinek i przystosowaniem go do pełnienia funkcji hotelu. Jednocześnie w celu pozyskania środków na realizację kolejnych celów strategicznych nie wykluczamy dalszych podwyższeń kapitału w drodze emisji nowych serii akcji” – mówi Piotr Pędzik, Dyrektor Generalny West Real Estate S.A.

Uzasadnieniem dla inwestycji planowanych przez Spółkę jest przewidywany wzrost popytu na usługi hotelowe oraz występująca obecnie niska podaż usług hotelowych w standardach zapewniających wysoką jakość za rozsądną cenę. Plany Spółki są także spójne z zauważalnym wzrostem popytu konsumenckiego na usługi SPA. Dobre perspektywy widać również na rynku nieruchomości komercyjnych. Właściciele spółki oraz jej doradcy posiadają doświadczenie umożliwiające podejmowanie atrakcyjnych inwestycji, zdolnych do generowania wysokiej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału.

– „W przypadku West Real Estate portfel inwestycyjny będzie zdywersyfikowany, co będzie formą zabezpieczenia w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej, na wypadek gdyby którykolwiek z obszarów działalności cechował się niższym stopniem rentowności. Dodatkowo obiekty stanowiące przedmiot inwestycji funkcjonować będą pod markami znanych, międzynarodowych sieci – Statoil czy Best Western – co jest czynnikiem korzystnie wpływającym na kształtowanie się wielkości popytu konsumpcyjnego.” – dodaje Piotr Pędzik.

Debiut Spółki na NewConnect przewidziany jest na koniec 2010 r. Poprzedzi go emisja prywatna realizowana przy współudziale Capital One Advisers Sp. z o.o..

źródło/autor: West Real Estate