Przejdź do treści

Michał Frontczak wiceprezesem Polskapresse Oddział Prasa Łódzka

Michał Frontczak, dyrektor Biura Reklamy łódzkiego oddziału Polskapresse, od października 2010 r. jest także wiceprezesem Polskapresse Oddział Prasa Łódzka. W Zarządzie oddziału odpowiada za reklamę i marketing. Obecnie Zarząd Polskapresse Oddział Prasa Łódzka jest dwuosobowy i tworzą go, Marcin Polak, prezes oddziału i Michał Frontczak wiceprezes oddziału, dyrektor Biura Reklamy Filia Łódź.

Michał Frontczak pracuje w Prasie Łódzkiej od 15 lat, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery. Zaczynał jako specjalista ds. marketingu „Expressu Ilustrowanego”, równocześnie był akwizytorem reklam. Szybko awansował na kierownika działu strategii reklamy, później dyrektora działu promocji i rozwoju, zastępcę dyrektora biura reklamy. Od 2005 roku jest dyrektorem biura reklamy Polskapresse Oddział Prasa Łódzka.

źródło/autor: Polskapresse