Przejdź do treści

Innowacje to nie tylko badania

Innowacje to nie tylko badania naukowe – przypomina Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych Eurochambres komentując plan Komisji Europejskiej „Unia Innowacji”. Zdaniem Eurochambres, Komisja położyła w dokumencie zbyt duży nacisk na sferę badawczą, zaniedbując inne obszary innowacji.

„Badania są bez wątpienia istotnym elementem innowacji, ale stanowią tylko jeden z jej składników. Wzmacnianie pozytywnego klimatu dla przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków do tego, aby coraz więcej ludzi mogło odkrywać w sobie innowatorów jest równie istotne. Innowacje to nie tylko rewolucje naukowe” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes KIG, Wiceprezes Eurochambres.

Eurochambres popiera jednocześnie postulaty KE, dotyczące m.in. ułatwiania dostępu do finansowania dla innowacyjnych firm, większego nacisku na współpracę biznesu i środowiska akademickiego, a także rozwoju Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Zdaniem środowiska europejskich przedsiębiorców, proponowane Europejskie Partnerstwo dla Innowacji odzwierciedla potrzebę współpracy pomiędzy uczestnikami „łańcucha” innowacyjnego. Eurochambres obawia się jednak, że skupienie się na – zdefiniowanych wcześniej – wyzwaniach społecznych, takich jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, czy kwestie zdrowia może faworyzować przedstawicieli wielkich firm w stosunku do mniejszych przedsiębiorstw. Instytucje badawcze powinny reagować na bieżąco na potrzeby biznesu, a nie działać według wcześniej ustalonego i narzuconego planu – komentuje Eurochambres.

źródło/autor: europa.eu