Przejdź do treści

Polbank wybrał dom mediowy

Polbank EFG rozstrzygnął przetarg na obsługę budżetu mediowego. Wybrany został dom mediowy Macroscope OMD, który do tej pory obsługiwał Polbank. W przetargu brały też udział domy Carat, Mediaedge:cia oraz Substance z grupy Starcom Mediavest.

Polbank EFG ogłosił przetarg na obsługę swojego budżetu mediowego w czerwcu 2010 r. Zaproszone zostały cztery domy mediowe: Carat, Mediaedge:cia, Substance oraz dotychczas obsługujący Polbank – Macroscope OMD. Do drugiego etapu przetargu przeszły Mediaedge:cia i Macroscope OMD. Finalnie bank zdecydował się ponownie powierzyć swój budżet mediowy temu ostatniemu. O wyborze zwycięzcy zadecydowała głównie wartość merytoryczna przedstawionej propozycji oraz satysfakcjonujące efekty negocjacji cenowych.

Posumowaliśmy wszystkie – jakościowe i cenowe – aspekty ofert. Wybór nie był prosty, bo obie agencje będące w finale przedstawiły ciekawe, kreatywne pomysły i wykazały się zrozumieniem naszych potrzeb. Ostatecznie propozycja OMD uzyskała nieznacznie lepszą sumaryczną ocenę – mówi Małgorzata Nycz, szef marketingu w Polbanku – Kluczowe było dla nas, aby zwycięzca zadbał o zachowanie odpowiedniej jakości usług, jak choćby mediowe wsparcie strategiczne, czy dedykowanie doświadczonego zespołu, a jednocześnie był w stanie zaproponować zadowalające warunki cenowe.

Polbank jest jednym z aktywniejszych banków na rynku produktów depozytowych i kredytowych. Od początku 2010 roku zrealizował już siedem kampanii ATL, a cennikowe wydatki na reklamę do sierpnia br. wyniosły 40 mln zł. Plasuje to Polbank na 4 miejscu wśród reklamodawców w kategorii bankowej.

źródło/autor: Polbank