Przejdź do treści

Liczba kontraktów maleje, ale udziały w rynkach rosną

Rynek systemów SFA/FFA, pracujących na urządzeniach przenośnych, objął w Polsce w 2009 r. ponad 70 tysięcy użytkowników w niemal 1700 przedsiębiorstwach różnych branż. Taka jest najnowsza ocena tego rynku w bieżącej edycji raportu DiS poświęconego tej tematyce.

Oprogramowanie SFA (sales force automation) to narzędzia przeznaczone do wspomagania pracy handlowców pracujących bez przerwy „w drodze”. Typowe funkcje SFA to z jednej strony elementy CRM operacyjnego, z a drugiej funkcje zdalnego prowadzenia magazynu, zaopatrzenia oraz fakturowania. Z racji pokrewieństwa zadań systemy SFA oferowane są dość często wraz z oprogramowaniem dla pracowników realizujących usługi serwisowe w terenie FFA (field force automation) oraz aplikacjami pokrewnymi, wykorzystywanymi np. przez ankieterów.

Z ustaleń przeprowadzonych przez DiS wynika, iż na rynku polskim funkcjonuje obecnie co najmniej 60 dostawców aplikacji mobilnych dla przedsiębiorstw, którzy wytwarzają oprogramowanie typu SFA/FFA, najczęściej także samodzielnie je wdrażając. Większość z tych dostawców to firmy krajowe. Zdarza się też, że część produkcji aplikacji polskich producentów aplikacji mobilnych znajduje nabywców za granicą.

Interesujące, że zintegrowane moduły mobilne cenionych w Polsce zagranicznych producentów systemów ERP, praktycznie nie przyjęły się. Klienci nie stosują w Polsce ani modułów HH aplikacji SAP ERP, ani analogicznego rozszerzenia oprogramowania OEBS. Trudno również znaleźć użytkowników mobilnych modułów systemów CRM firm Pivotal, czy Oracle Siebel.

Oferta SFA/FFA, jak na młody rynek przystało, dość dynamicznie jeszcze się zmienia. W roku 2009 z tworzenia i oferowania oprogramowania tego typu wycofało się co najmniej 5 firm. Z analizy tych przypadków wynika, iż decyzje o wstrzymaniu się od rozwijania tematyki SFA/FFA zazwyczaj nie są rezultatem ich kłopotów finansowych, lecz raczej podjęcia innych ścieżek inwestycyjnych w rozwoju oferty aplikacyjnej, ocenianych jako bardziej lukratywne. Jednak mimo tych zmian, niezależni producenci oprogramowania ISV (independent software vendors) rozwijający oprogramowanie mobilne są dość wierni narzędziom w których rozwijają swoje produkty.

Od kilku lat w obszarze oprogramowania SFA/FFA dominuje tendencja do ujednolicania zarówno zastosowanych platform sprzętowych, jak i systemowych. Obecnie najbardziej popularnym klienckim systemem operacyjnym jest historycznie pierwotny system MS Windows CE (Compact Edition), obecnie wypierany przez nowszą wersję noszącą nazwę Windows Mobile. Znacznie mniejszą popularnością legitymuje się w opisywanych zastosowaniach profesjonalnych drugi w kolejności system Symbian, a tym bardziej niedawno wprowadzony Android.

W ocenie DiS badani dostawcy wdrożyli swoje rozwiązania w ponad 1,7 tys. przedsiębiorstwach, wyposażając je w ponad 72,2 tys. urządzeń PDA ze stosownymi aplikacjami. Oznacza to przeciętną liczbę użytkowników końcowych na wdrożenie równą ok 42, przy minimum 8 i maksimum 1750 użytkowników na instalację w zależności od wdrażanej linii produktów. Najpopularniejszymi branżami docelowymi produktów SFA/FFA jest handel hurtowy. Dość dużą liczbą użytkowników produkty te legitymują się w branżach zajmujących się obrotem artykułami przemysłowymi, a zwłaszcza FMCG (głównie przemysł spożywczy).

Podobnie jak w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw, nie należy też lekceważyć branż, w których występuje stosunkowo mało referencji, ale za to dużo użytkowników końcowych przypada na każde wdrożenie. Do takich obszarów należy sektor paliwowy,  energetyka, farmaceutyka, telekomunikacja oraz ubezpieczenia.

źródło/autor: DiS