Przedsiębiorstwa polubiły prywatne chmury

Prywatne chmury stanowią kolejny logiczny krok po zastosowaniu wirtualizacji – twierdzą szefowie informatyki reprezentujący duże przedsiębiorstwa

Novell przedstawił dzisiaj wyniki badania przeprowadzonego przez ośrodek badawczy Harris Interactive (www.harrisinteractive.com) wśród ponad 200 szefów informatyki reprezentujących duże przedsiębiorstwa. Zrealizowane przy wsparciu Novella badanie wykazuje znacznie szersze upowszechnienie środowisk typu cloud, niż wynikało to z wcześniejszych badań, a także szybko rosnące tempo rozwoju prywatnych chmur (ang. private cloud). Wyniki badania potwierdzają, że środowiska typu cloud – zarówno publiczne, jak i prywatne – będą stanowić coraz bardziej istotny element korporacyjnych zasobów informatycznych, a także, że przedsiębiorstwa są szczególnie zainteresowane upraszczaniem zarządzania zintegrowanymi środowiskami fizycznymi i wirtualnymi oraz środowiskami typu cloud.

Zróżnicowane podejście do wchodzenia w chmurę

Wejście w chmurę znajduje się w centrum zainteresowania wielu korporacji – pozostaje jednak pytanie o najlepszy sposób wykorzystania zalet przetwarzania typu cloud, tak, by osiągnąć maksymalny wzrost efektywności i oszczędności przy minimum ryzyka. Według badania przeprowadzonego przez Harris Interactive wśród szefów informatyki w dużych przedsiębiorstwach (od 2500 do ponad 20 tys. pracowników), 77 procent ankietowanych deklaruje wykorzystanie pewnej formy przetwarzania typu cloud już teraz – to o wiele więcej, niż podawały wcześniejsze raporty.

Spośród innych ważnych spostrzeżeń można wymienić następujące:

  • Według 89 procent respondentów, prywatne chmury stanowią następny logiczny krok dla firm wdrażających wirtualizację.
  • 34 procent badanych wykorzystuje zróżnicowane podejście, zakładające wykorzystanie zarówno prywatnych, jak i publicznych środowisk typu cloud, zaś 43 procent planuje rozszerzyć wykorzystanie takiego podejścia.
  • 87 procent respondentów uważa, że wykorzystanie publicznych chmur nie zastąpi eksploatacji własnych centrów danych, a będzie się rozwijać równolegle z nią, zaś 92 procent wskazuje, że wzrostowi wykorzystania publicznych środowisk typu cloud towarzyszy wymiana obecnych platform informatycznych.
  • 31 procent respondentów uważa, że najważniejszą korzyścią z eksploatacji prywatnych chmur jest możliwość zarządzania infrastrukturą heterogeniczną.

Bezpieczeństwo wciąż najważniejszą kwestią

Badanie ośrodka Harris Interactive wykazuje również, że największą przeszkodą w upowszechnieniu rozwiązań typu cloud pozostają kwestie bezpieczeństwa, przy czym 83 procent respondentów uważa, iż prywatne chmury oferują większość korzyści środowisk publicznych (uwolnienie się od problemów ze sprzętem, niższe koszty utrzymania, skalowalność zasobów, niższe koszty początkowe) bez typowych dla środowisk publicznych problemów związanych z bezpieczeństwem i zgodnością z wymogami przepisów.

Badanie wykazało również, że:

  • 91 procent badanych niepokoi się o bezpieczeństwo publicznych chmur, zaś 50 procent wskazuje kwestie bezpieczeństwa jako największą przeszkodę w upowszechnieniu rozwiązań typu cloud.
  • 86 procent uważa, że dane są bezpieczniejsze w prywatnych chmurach.
  • 76 procent badanych uważa, że dostawcy zewnętrzni nie wykazują takiej staranności w sprawach bezpieczeństwa, jak wewnętrzne działy informatyki.
  • Trudności w zapewnianiu zgodności z wymogami przepisów w publicznych środowiskach typu cloud w porównaniu ze środowiskami prywatnymi były istotnym problemem dla 81 procent respondentów.

Wyniki badania są wymowne. „Droga do przetwarzania w publicznych środowiskach typu cloud powinna rozpoczynać się od środowisk prywatnych, pozwalających nauczyć się korzystania z tej technologii w bezpiecznych warunkach sieci korporacyjnej” – mówi Jim Ebzery, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu bezpieczeństwa, zarządzania i platform operacyjnych w firmie Novell. „Mimo tych wątpliwości, przedsiębiorstwa coraz chętniej wdrażają rozwiązania typu cloud – zarówno w środowiskach prywatnych, jak i publicznych czy hybrydowych. W obliczu rynkowego zapotrzebowania na bezpieczne i zgodne z wymogami przepisów rozwiązania zapewniające bardziej efektywne zarządzanie aplikacjami w środowiskach typu cloud, oferowane przez Novella wiodące w branży produkty i rozwiązania WorkloadIQ udostępniają klientom technologie niezbędne do zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania środowiskami typu cloud.”

Dane opublikowane przez ośrodek Harris Interactive ukazują rynkowe zapotrzebowanie na zintegrowane podejście do bezpieczeństwa i zarządzania obciążeniami w środowiskach typu cloud. Mając świadomość wątpliwości związanych z wdrażaniem rozwiązań typu cloud w przedsiębiorstwach, Novell oferuje WorkloadIQ (www.novell.com/workloadiq ), zróżnicowane podejście do inteligentnego zarządzania obciążeniami, umożliwiające tworzenie, zabezpieczanie, zarządzanie i mierzenie obciążeń w środowiskach fizycznych, wirtualnych i środowiskach typu cloud.

Niedawno Novell udostępnił rozwiązanie Novell Cloud Manager (www.novell.com/products/cloud-manager ), umożliwiające tworzenie i bezpieczne zarządzanie prywatnymi chmurami w oparciu o istniejące zasoby i infrastrukturę centrów danych. Novell Cloud Manager, stworzony z myślą o heterogenicznej rzeczywistości większości środowisk informatycznych, zapewnia użytkownikom swobodę i elastyczność tworzenia prywatnych chmur i zarządzania nimi. Novell Cloud Manager współpracuje ze wszystkimi wiodącymi hipernadzorcami, systemami operacyjnymi i platformami sprzętowymi, pozwalając firmom bez problemu zarządzać infrastrukturą jako jedną całością.

Więcej szczegółów na temat badania można znaleźć pod adresem http://www.novell.com/private-cloud-survey. Więcej informacji na temat produktów i usług Novella dla środowisk typu cloud można znaleźć pod adresem http://www.novell.com/cloud/. Szczegółowe informacje o realizowanej przez Novella strategii inteligentnego zarządzania obciążeniami, WorkloadIQ, można znaleźć pod adresem http://www.novell.com/workloadiq/.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu