Przejdź do treści

Penta i IPOPEMA FIZ – konsolidacja rynku mrożonek w Polsce

Penta Investments – 100% udziałowiec Iglokrak Sp. z o.o. – oraz IPOPEMA FIZ zawarli porozumienie w sprawie połączenia spółek Iglokrak i Iglotex. Transakcja zaowocuje powstaniem największego w Polsce dystrybutora mrożonek i jednej z kluczowych grup produkujących wyroby mrożone. Głównym celem holdingu jest konsolidacja krajowego rynku artykułów mrożonych i dystrybucji tego asortymentu dla branży detalicznej i gastronomicznej. Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie fuzji jest oczekiwana do końca 2010 roku.

Iglotex jest największym w północnej Polsce dystrybutorem i producentem żywności mrożonej oraz lodów, a także jednym z wiodących dostawców tych produktów dla branży detalicznej i gastronomicznej. Firma ma również wiodącą pozycję wśród producentów mrożonek w Polsce. Siedziba spółki mieści się w Skórczu, oddalonym o 70 km na południe od Gdańska. W 2009 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości około 400 mln zł.

Iglokrak jest wiodącym dostawcą i producentem mrożonek oraz lodów dla handlu detalicznego i gastronomii (HoReCa), zajmującym pozycję lidera w południowej Polsce. W 2009 roku Grupa Iglokrak odnotowała przychody w wysokości około 330 mln zł.

„Naszym celem jest osiągnięcie wzrostu przychodów połączonej grupy Iglokrak-Iglotex do 1,5 mld zł w ciągu minimum 5 lat. Penta deklaruje swoje pełne zaangażowanie w tę inwestycję w tym okresie oraz wsparcie Prezesa Tadeusza Włodarczyka. Jesteśmy przekonani, że fuzja dwóch uzupełniających się podmiotów stanowi unikatową szansę na odegranie decydującej roli w procesie konsolidacji rynku oraz stymulowaniu dynamiki branży produktów mrożonych” – mówi Rafał Sosna, dyrektor inwestycyjny Penta Investments w Polsce.

W wyniku fuzji spółek Iglokrak i Iglotex utworzony zostanie największy w Polsce dystrybutor produktów mrożonych oraz istotny gracz w segmencie dostaw tego asortymentu dla gastronomii. Obecnie obydwa rynki są bardzo rozdrobnione – na każdym z nich działa około 400 podmiotów. Powstały przez połączenie podmiot pozostanie głównym dostawcą mrożonek produkcji własnej oraz innych marek, jak również dystrybutorem dla branży HoReCa. Ponadto, Grupa będzie kontynuować i rozwijać bliską współpracę z producentami wszystkich marek dostępnych na polskim rynku, a także dostawcami usług dla gastronomii.

„Chcemy oferować nasze usługi na terenie całego kraju, a konsolidacja polskiego rynku otwiera wiele związanych z tym możliwości. Aktualnie obserwujemy wzrost zainteresowania ze strony mniejszych, lokalnych firm, które chcą przyłączyć się do naszej inicjatywy i stać się częścią Grupy. Rozważamy wszystkie pojawiające się oferty akwizycji” – mówi Tadeusz Włodarczyk, prezes spółki Iglotex.

Penta Investments, jako właściciel Iglokraka – i IPOPEMA FIZ – reprezentująca Iglotex – będą dysponować równymi, 50-procentowymi udziałami w połączonym podmiocie. Strony uzgodniły zamiar wprowadzenia akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu najbliższych 5 lat.

źródło/autor: Penta Investments