Juniper Networks wprowadza innowacje pozwalające na zrównoważony rozwój

przez | 05/10/2010

Juniper Networks opublikował pierwszy doroczny raport „Corporate Citizenship and Sustainability” zatytułowany „Nowa sieć – Zmieniając świat” (ang. The New Network – Changing the World). Raport przedstawia inicjatywy firmy w dziedzinie Green IT, formy zaangażowania pracowników oraz zrównoważone podejście w działalności na całym świecie.

“Wyczerpywanie się zasobów naturalnych i rosnąca emisja gazów cieplarnianych skłania nas do osiągania wyższej efektywności ekonomicznej poprzez lepsze wykorzystanie zasobów” – powiedział Mark Bauhaus, executive vice president and general manager, Service Layer Technologies Business Group and leader of the CSR Executive Council, Juniper Networks. „Zrównoważone i efektywne działania operacyjne są istotnym czynnikiem sukcesu dzisiejszej firmy a przy obecnym stanie wiedzy są one w zasięgu każdego z nas. Rozwój technologii sieciowych jest elementem przyczyniającym się do budowania świata przyjaznego środowisku naturalnemu, a Juniper chce stać na czele tej inicjatywy”.

Juniper jest zdecydowany rozwijać technologie sieciowe, dzięki czemu możliwe będzie zmierzenie się z trudnymi ekonomicznymi i środowiskowymi problemami dzisiejszego świata. Nowa sieć zmienia sposób myślenia, komunikowania i prowadzenia biznesu przez firmy na całym świecie. Dzięki nowemu podejściu, Juniper wspiera organizacje w poprawie efektywności poprzez bardziej zrównoważone i ekonomiczne modele działalności.

“Celem przedsiębiorstw odnoszących sukces rynkowy nie jest wyłącznie zysk, ale również społeczna odpowiedzialność” – powiedział Brad Minnis, director of environmental health and safety, Juniper Networks. „Misją Juniper jest ciągła innowacyjność, której motorem jest działanie w sposób odpowiedzialny i zrównoważony dla przyszłości.”

Najważniejsze punkty raportu:

  • Od 2008 roku Juniper znacznie ograniczył liczbę serwerów fizycznych w środowiskach testowych i data center poprzez wprowadzenie wirtualnych serwerów, ograniczając powierzchnię zajmowaną przez urządzenia o 30% z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia energii.
  • W 2009 roku, spośród największych dostawców Juniper,  prawie 60% było zrzeszonych w inicjatywie Carbon Disclosure Forum’s Supply Chain Leadership, mającej na celu transparentne informowanie o wpływie działalności łańcucha dostaw na środowisko.
  • Rocznie Juniper inwestuje ponad 800 mln USD w badania i rozwój produktów, aby pomóc klientom wdrożyć zasadę zrównoważonego działania w swoich organizacjach. Na przykład przełączniki Juniper EX4200 oraz EX8200 zużywają o 8-10% mniej energii niż podobne produkty konkurencyjnych firm.
  • Uproszczona architektura data center Junipera ogranicza liczbę urządzeń oraz połączeń, zwiększając efektywność energetyczną i wymaganą moc chłodzenia. Na przykład data center z 3000 serwerów połączonych siecią GbE, w uproszczonej architekturze Juniper z wykorzystaniem przełączników serii EX zużywa ponad 40% mniej energii elektrycznej niż w tradycyjnej trójwarstwowej architekturze.
  • Juniper zapoczątkował pomiar i raportuje wskaźnik efektywności energetycznej Energy Consumption Rating (ECR) dla zdefiniowanych klas produktów.
  • Od 2004 roku Juniper uczestniczy w projekcie Carbon Disclosure Project, mającym na celu raportowanie i zidentyfikowanie możliwości ograniczenia wskaźnika emisji gazów cieplarnianych.
  • W ostatnim roku, Fundacja Juniper Networks przekazała 855 tys. USD organizacjom non-profit na całym świecie. Pracownicy Juniper przekazali łącznie ponad 309 tys. USD na cele charytatywne.

źródło/autor: Juniper Networks