Przejdź do treści

ED Invest – przemyślana strategia rozwoju

Raport analityczny opracowany przez Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska prognozuje, że już w przyszłym roku nastąpi pozytywne odwrócenie trendu na rynku budowlanym, szczególnie w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Znaczące symptomy ożywienia będą natomiast widoczne już w 2012 r.

Sytuacja rynkowa – spodziewane ożywienie?

Wzrost inwestycji w branży budowlanej w najbliższych latach oraz dobra, szczególnie w porównaniu z innymi krajami UE sytuacja polskiej gospodarki stanowią podstawę do istotnego ożywienia na rynku budowlanym. Poprawę koniunktury prognozuje także pozytywna zmiana oceny przedsiębiorców dotycząca sytuacji na rynku. Autorzy raportu informują, że w lipcu br. klimat koniunktury w budownictwie był oceniany bardziej optymistycznie niż w czerwcu. Odnotowano również lepsze niż przed miesiącem oceny bieżącego portfela zamówień oraz sytuacji finansowej. Według tego samego badania zacytowanego w raporcie przedsiębiorcy przewidują także, że w ciągu następnych trzech miesięcy produkcja budowlano – przemysłowa będzie nadal rosła, podobnie jak portfel zamówień. Najbardziej optymistyczne są przedsiębiorstwa małe i średnie.

Autorzy raportu przedstawiają także wstępne dane GUS, według, których od początku 2010 r. liczba budowanych mieszkań wzrasta (wzrost o 20,6% w stosunku do analog. okresu ub. roku).

Kolejne optymistyczne sygnały wskazujące na ożywienie na rynku mieszkaniowym przynosi raport „AMRON-SARFiN”, opublikowany przez Związek Banków Polskich, według którego w II kw. 2010 r. banki udzieliły 63 972 kredyty mieszkaniowe. Oznacza to wzrost o ponad 32% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Biorąc pod uwagę prognozowane od 2011 roku pozytywne odwrócenie trendu na rynku budowlanym należy stwierdzić, że otwiera się bardzo korzystna perspektywa dla deweloperów planujących realizację inwestycji mieszkaniowych w najbliższych 2 -3 latach. Do grona tych firm zalicza się ED Invest – deweloper, który koncentruje swoją działalność na rynku warszawskim, który w ocenie analityków DM BOŚ jest największym rynkiem w województwie mazowieckim.

Kluczowe inwestycje spółka realizuje na terenie dzielnicy Praga Południe. Według autorów raportu to jedna z bardziej atrakcyjnych warszawskich lokalizacji. Przywołane w raporcie zestawienie cen ofertowych mieszkań na rynku pierwotnym w I kw. br. w Warszawie wskazuje, że średnia cena w dzielnicy Praga Południe wynosiła blisko 9 tys. zł/m2. Była ona wyższa od cen mieszkań w takich warszawskich dzielnicach jak Wilanów, Wola, Włochy, Bemowo czy Białołęka.

ED Invest – silny deweloper, kompleksowy inwestor

Spółka zajmuje się kompleksową działalnością usługową związaną z przygotowaniem inwestycji, wykonawstwem, marketingiem i sprzedażą mieszkań oraz domów. ED Invest realizuje inwestycje głównie wykorzystując unikatowy model biznesowy „Deweloper plus”, który zakłada budowanie na gruntach powierzonych. Spółka w ramach zawartych długoterminowych umów o wspólnym przedsięwzięciu, realizuje kompleksy mieszkalno-usługowe z wydzielonymi miejscami postojowymi na gruntach będących we władaniu użytkownika wieczystego. Jak podkreślają analitycy DM BOŚ, specyfika przyjętego modelu biznesowego sprawia, że wykorzystywana jest efektywnie istniejąca infrastruktura a także optymalizowane koszty budowy, zarządzania projektem i marketingu. Z kolei inwestycje z zakresu budownictwa jednorodzinnego Spółka wykonuje na gruntach własnych. Najbliższe plany inwestycyjne Spółki zakładają realizację następujących projektów: Wilga VII – etap I (spodziewany przychód netto z inwestycji to 94 876,55) oraz planowane są kolejne inwestycje: Wilga VII – etap II (spodziewany przychód netto z inwestycji to 47 596,00 zł) oraz Osiedle Iskra (spodziewany przychód netto z inwestycji 92 266,00 zł). Natomiast w obszarze domów jednorodzinnych przygotowywana jest budowa osiedla „Słoneczne”(spodziewany przychód netto 11 730,00 zł) oraz trwają prace nad budową osiedla „Przy Parku II” (spodziewany przychód netto z inwestycji to 2 301,00 zł). W ramach ww. inwestycji ED Invest zamierza oferować niewielkie mieszkania, które w większości będą klasyfikowały się do państwowego programu „Rodzina na swoim” zgodnie z oczekiwaniami klientów (według raportu największym zainteresowaniem cieszą się właśnie mieszkania 1 i 2 pokojowe oraz domy w podwarszawskich miejscowościach).

Odbiorcami ED Invest są klienci indywidualni. Domy jednorodzinne są sprzedawane bezpośrednio, natomiast mieszkania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez spółdzielnię mieszkaniową do zawierania umów o wybudowanie lokalu.

Autorzy raportu zauważają także, że Spółka podjęła działania zmierzające do istotnego zdywersyfikowania źródeł przychodu, w tym celu podpisany został list intencyjny z inwestorem prywatnym dotyczący realizacji nowych inwestycji na gruntach powierzonych. Według analityków DM BOŚ realizacja ww. przedsięwzięcia może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe ED Invest w 2011 r. oraz przyczynić się do wzrostu opublikowanej prognozy finansowej.